اینترنتی وکیل بگیرید!

کاربران این سامانه پس از مقایسه وکیل ها با هم و انتخاب نهایی خود، به مرحله جلسه با وکیل بروند و وکالت خود را قطعی کنند.

اینترنتی وکیل بگیرید!

افرادی که برای تنظیم یک قرارداد، مشاوره حقوقی، وکالت، امور ثبتی و... به دنبال یک فرد کاربلد هستند. کافی است وارد سامانه www.dadsun.ir شوید و درخواست خود را ثبت کنید. رزومه و قیمت های پیشنهادی وکلای مختلف در موضوع خود را به صورت کاملا رایگان دریافت کنید.

کاربران این سامانه پس از مقایسه وکیل ها با هم و انتخاب نهایی خود، به مرحله جلسه با وکیل بروند و وکالت خود را قطعی کنند.

دادسان توجه ویژه ای به حفظ اطلاعات و اسرار کاربران دارد. از این رو به هیچ وجه مشکلات حقوقی ثبت شده در معرض دید عموم نخواهد بود. همچنین اطلاعات شخصی افراد برای وکلا ارسال نمی شود. پوشش سراسری، سریع و اقتصادی بودن دادسان از نکات ویژه آن است.

ارسال نظر