اطلاعیه سامانه رجیستری تلفن همراه در مورد متخلفین ثبت گوشی های مسافری

«طبق بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تاریخ  ۹۶/۰۸/۲۳، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است (فرآیند شناسایی و قطع گوشی های مسافری فاقد شرایط آغاز شد).

اطلاعیه سامانه رجیستری تلفن همراه در مورد متخلفین ثبت گوشی های مسافری

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ در اطلاعیه سامانه رجیستری تلفن همراه نسبت به متخلفین در ثبت گوشی های مسافری آمده است؛

«طبق بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تاریخ ۹۶/۰۸/۲۳، شخص مسافر با رعایت مقررات مسافری و لحاظ شرایط غیرتجاری، تنها مجاز به اظهار اطلاعات یک دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری است ( فرآیند شناسایی و قطع گوشی های مسافری فاقد شرایط آغاز شد ).

به اطلاع مسافرین، اصناف و بازرگانان محترم می‌ رساند، سامانه همتا بطور مداوم در حال شناسایی تخلفات (از انواع مختلف) است. شناسایی گوشی‌ های‌ تلفن همراه مسافری که در سامانه گمرک اقدام به کم‌ اظهاری کرده بودند و همچنین شناسایی تخلفات عامدانه برخی از افراد سودجو در هفته‌ ای که گذشت، نمونه‌ ای از اقدامات سامانه همتا در برخورد با متخلفین بود که رسانه‌ ای نیز شد.

بر همین اساس از این پس، گوشی‌ های مسافری که بدون رعایت قوانین مندرج در بخشنامه گمرک در سامانه اظهار کالای مسافری ثبت شوند، به سرعت توسط سامانه همتا شناسایی و در لیست کالاهای غیرقانونی قرار خواهند گرفت. بدیهی است مبلغی که در این سامانه بعنوان هزینه گمرکی پرداخته شده است نیز تحت هیچ‌ عنوان به فرد متخلف مسترد نخواهد شد.

ارسال نظر