توسعه 13 نقطه مرزی جایگزین در خلیج فارس برای جلوگیری از قطعی فیبر نوری

رسانه کلیک - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: قطعی فیبر نوری در دریا طبیعی است، ولی 13 نقطه مرزی جایگزین ایجاد کردیم که در مواقع قطعی فیبر در دریا اختلالی پیش نیاید.

توسعه 13 نقطه مرزی جایگزین در خلیج فارس برای جلوگیری از قطعی فیبر نوری

به گزارش کلیک به نقل از دیار جنوب؛ اولین نشست خبری برخط و سراسری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه 19 اسفند برگزار شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال « برای قطع فیبر نوری در دریا که همواره باعث قطعی و اختلالات روبرو می شد چه اقداماتی انجام شد؟ عنوان کرد: بحثی داریم بنام چگالی لینک های ارتباطی که علاوه بر آن تمام ارتباطات ما از طریق جنوب کشور تامین می شد.

وی اظهار کرد: زمانی که فیبیر نوری در دریا قطع می شد، با قطعی کل ارتباطات روبه‌رو می شدیم و در پی آن کل ارتباطات کشور تحت تاثیر قرار می گرفت.

محمدجواد آذری جهرمی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام گرفته در این خصوص ادامه داد: در چند سال گذشته چگالی ارتباطات را بین مرزهای مختلف تقسیم کردیم و هم اکنون 13 نقطه مرزی در شمال و جنوب داریم.

وی تصریح کرد: این نقاط را به گونه ای توسعه داده ایم که هنگام قطعی حتی در چند نقطه، اختلالات کلی را شاهد نباشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: قطعی فیبر نوری در مسیر دریا یک مسئله طبیعی و ذاتی است که با ایجاد مسیرهای جایگزین دیگر شاهد چنین اتفاق و مسئله ای نخواهیم بود.

ارسال نظر