پیاده سازی الگوی سازمان توسعه‌ اقتصادی ملل متحد در آموزش های ICT

رسانه کلیک - مجری تامین زیرساخت های آموزش مهارتی وزارت ارتباطات از پیاده سازی الگوی سازمان توسعه‌ اقتصادی ملل متحد برای مهارت آموزی حوزه ICT خبر داد.

پیاده سازی الگوی سازمان توسعه‌ اقتصادی ملل متحد در آموزش های ICT

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ وحید یزدانیان مجری تامین زیرساخت های آموزش مهارتی وزارت ارتباطات در بیستمین کنگره‌ سراسری همکاری‌ های دولت، صنعت و دانشگاه برای توسعه‌ ملی، عنوان کرد: در حال حاضر الگوی سازمان توسعه‌ اقتصادی ملل متحد در حال پیاده سازی است و ما در حوزه‌ ICT در استان های کمتر برخوردار در حال پیاده سازی این مدل هستیم.

وی در رابطه با الگوی سازمان توسعه اقتصادی ملل متحد برای ایجاد اشتغال و مهارت آموزی در این حوزه اظهار داشت: الگوی سنتی این طرح به این صورت است که فارغ التحصیلان جویای کار برای ورود به بازار کار، پس از اتمام دانشگاه، مهارت‌ هایی کسب می‌ کنند و سپس وارد بازار کار می‌ شوند. از معایب این روش می‌ توان به مدرک گرایی و طول مدت زمان شروع دوره‌ مهارتی تا اتمام آن اشاره کرد.

رییس دانشکده پست و مخابرات ادامه داد: مدل دوم، دانشگاه‌ های مهارت محور هستند که انعطاف پذیری بیشتری دارند و دانشجویان مهارت محور که فارغ التحصیل شده اند را به جامعه تحویل می‌ دهند. این مدل باعث کاهش رشد بیکاری در کشور می‌ شود.

یزدانیان با اشاره به مدل توسعه یافته و کنونی این طرح در قالب مدل سوم، بیان کرد: در حال حاضر الگوی سازمان توسعه اقتصادی ملل متحد در قالب طرح سوم در استان های کمتر برخوردار حال پیاده سازی است. در این مدل شرکت‌ ها درخواست نیروی ماهر می‌ کنند و سپس ارتقای مهارت صورت می‌ گیرد که تعهد ایجاد شغل در این بخش حائز اهمیت است.

به گفته وی، در این مدل نیروی ماهر وارد بازار کار شده و به دنبال آن، بازار کار جدید خلق می‌ شود. در این طرح شرکت‌ ها مهارت را اعلام می‌ کنند و دولت نقش کلیدی در ارتقای مهارت دارد.

مجری تامین زیرساخت های آموزش مهارتی وزارت ارتباطات با بیان اینکه عدم وجود مهارت کافی از دلایل مهم بیکاری بوده و سطوح مهارت‌ ها پایین است، تصریح کرد: مزایای حوزه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات در صورت توجه می تواند منتج به ایجاد اشتغال شود.

رییس دانشکده پست و مخابرات با اشاره به پتانسیل های حوزه ICT یادآور شد: این بخش زیرساختی حیاتی برای سایر بخش‌ های اقتصادی است و در توسعه‌ اجتماعی نیز موثر بوده و مخاطب پذیری بالایی دارد. بر این اساس کسب‌ و کارهای جدید در این حوزه به سرعت شکل می گیرد.

ارسال نظر