ضرورت توزیع عادلانه داده های اطلاعاتی برای جلوگیری از رانت

رسانه کلیک - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آزادسازی داده های اطلاعاتی و توزیع عادلانه آنها بین کسب و کارهای نوپا را مانع ایجاد رانت اطلاعاتی و عاملی در توسعه کسب و کارها دانست.به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات عنوان کرد: یکی از بحث هایی که در بخش حکمرانی هوشمند شهری مطرح می شود، این است که منابع اطلاعاتی که در نزد حاکمیت قرار دارد، برای ارائه خدمات در اختیار کسب و کارها به صورت عادلانه و بدون تبعیض قرار گیرد تا آنها بتوانند با استفاده از فضای اطلاعاتی ایجاد شده، خدمات شهری خود را توسعه دهند.

ضرورت توزیع عادلانه داده های اطلاعاتی برای جلوگیری از رانت

به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات عنوان کرد: یکی از بحث هایی که در بخش حکمرانی هوشمند شهری مطرح می شود، این است که منابع اطلاعاتی که در نزد حاکمیت قرار دارد، برای ارائه خدمات در اختیار کسب و کارها به صورت عادلانه و بدون تبعیض قرار گیرد تا آنها بتوانند با استفاده از فضای اطلاعاتی ایجاد شده، خدمات شهری خود را توسعه دهند.

وی اظهار داشت: چنانچه این بانک های اطلاعاتی و مقرراتی که باید در دسترس عموم قرار بگیرد، آزادسازی نشوند، فضای شکل گیری کسب و کارها رانتی می شود که مطلوب نیست.

عضو هیات دولت ادامه داد: البته تلاش برای آزادسازی این منابع اطلاعاتی نیازمند برنامه ریزی جدی در حوزه سازمان های مختلف است تا کسب و کارها با استفاده از ظرفیت این اطلاعات به فضای مناسبی دست یابند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز یکشنبه در نخستین کنفرانس تهران هوشمند، بر آزاد سازی کلان داده ها به عنوان یکی از الزام های توسعه شهر هوشمند تاکید کرد.

ارسال نظر