اسامی 12 متهم پرونده واردات موبایل اعلام شد

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان متهمان را به شرح زیر معرفی کرد:

اسامی 12 متهم پرونده واردات موبایل اعلام شد

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ سومین جلسه محاکمه واردکنندگان موبایل صبح امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌ های اخلالگران اقتصادی اخیر، به ریاست قاضی موحد و با حضور ۱۲ متهم جدید آغاز شد.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان متهمان را به شرح زیر معرفی کرد:

۱- حمید میرزایی زرین کلایی فرزند عین الله بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷ و متولد ۱۳۵۶ اهل و ساکن کرج؛ مدیرعامل شرکت پارس تل قشم متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌ های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۴۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵۱۴ ریال.

۲- علی اصغر کاویانی فرزند ابوالقاسم بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۲۸ متهم است؛ مدیرعامل شرکت کاویان همراه متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌ های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۲۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال.

۳- مجید فلاحی فرزند محمد بازداشت در ۱۴ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۳۸ اهل قزوین ساکن تهران مدیرعامل شرکت مدیا پردازش متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌ های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۱۵ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال.

۴- محمد مرادی فرزند مرتضی بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۶۵ اهل اراک ساکن تهران مدیرعامل شرکت ارتباط همراه ویژن متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌ های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۱۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۱۶ ریال.

۵- جعفر بهشتی فروتن فرزند منوچهر بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۴۳ مدیرعامل شرکت ایما همراه متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌ های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۱۰ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال.

۶- سید محمد کاویانی فرزند سید رسول متولد ۱۳۶۳ بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷، اهل اراک ساکن تهران مدیرعامل شرکت همراه تجارت بزرگمهر متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌ های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۵ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۵۶۱ ریال.

۷- فریدون امین آقایی فرزند محمدحمید بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۳۸، اهل قزوین ساکن تهران مدیرعامل شرکت هماهنگ پرداز هوشمند؛ متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌ های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال.

۸- امیرمیثم گیاهی فرزند حبیب بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۶۴ اهل و ساکن تهران مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گروه نارون متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌ های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به میزان ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۱۹ ریال.

۹- مسعود ابراهیمی گندمی فرزند میکائیل بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷ متولد ۱۳۴۲، مدیرعامل شرکت رایان شناس ایرانیان متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌ های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

۱۰ - رضا شرکت افتخار فرزند احد بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۵۷، اهل تبریز ساکن تهران، مدیرعامل شرکت پرشین الماس سیستم، متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌ های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

۱۱- سید مهدی یاسینی فرزند سیدحسن بازداشت از ۱۴ مرداد ۹۷ مدیرعامل شرکت توسعه اقتصاد توان یاسین؛ متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌ های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

۱۲- فرخ اسکندر نژاد فرزند نادر بازداشت از ۱۶ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۴۶ مدیرعامل شرکت دلتا همراه پرداز شرق؛ متهم است به اخلال در نظام توزیع‌ نیازمندی‌ های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان.

ارسال نظر