کشف رمز دردهای مزمن در مغز

 یافته های جدید پژوهشگران نشان می ‌دهد: سیگنال‌ های مغزی می ‌توانند برای پیش‌ بینی میزان درد و به ویژه دردهای مزمن استفاده شوند.

کشف رمز دردهای مزمن در مغز

درد طولانی مدت مزمن یک مساله مهم بهداشت عمومی است که منجر به ناتوانی و تحمیل هزینه های اقتصادی قابل توجهی در افراد بیمار می شود. درمان ‌های فعلی اغلب برای مدیریت درد مزمن کافی نیستند و دارو های مخدر که معمولاً تجویز می‌ شوند، خطر مصرف بیش از حد داروهای اعتیاد آور را در بیماران به همراه دارند.

از سوی دیگر شدت درد معمولاً با استفاده از معیارهای خود گزارش‌ دهی ارزیابی می ‌شود، اما از آنجایی که درد پدیده ای ذهنی بوده و بین افراد متفاوت بوده، این یک معیار ناقص است. به همین دلیل یافتن نشانگر های زیستی عینی درد به راهنمایی تشخیص و درمان‌ های بالقوه درد مزمن کمک می‌ کند.

محققان طی مطالعات جدید خود موفق به کشف رمز دردهای مزمن در مغز انسان شدند. این یافته‌ ها، که اولین نتایج تشخیص مستقیم درد مزمن توسط انسان است، ممکن است به توسعه درمان ‌هایی برای بیماران مبتلا به شرایط درد مزمن، مانند درد پس از سکته مغزی یا اندام دیگر بدن کمک کند.

به گزارش سیناپرس، پراساد شیروالکار و همکارانش برای بررسی این موضوع، در چهار بیمار مبتلا به درد مزمن الکترود های ضبط سیگنال های عصبی را در قشر کمربندی قدامی و قشر اوربیتوفرونتال (مناطق مغزی مرتبط با درد) کاشتند.

در ادامه و طی سه تا شش ماه، بیماران سطح درد خود را گزارش کردند در حالی که الکترود های ویژه، فعالیت مغز آن ها را ثبت کردند. با استفاده از روش‌ های یادگیری ماشینی، نویسندگان توانستند با موفقیت نمرات شدت درد هر فرد را از روی فعالیت مغزشان با حساسیت بالا پیش ‌بینی کنند.

آن ها همچنین دریافتند که می توانند درد مزمن را (که به شدت با فعالیت قشر اوربیتوفرونتال مرتبط است) از درد حرارتی حاد تجویز شده توسط آزمایشگر (که به شدت با فعالیت قشر سینگولیت قدامی مرتبط است) تشخیص دهند.

محققان معتقدند که این مشاهدات می ‌تواند به توسعه آینده سیستم ‌هایی کمک کند که به ‌طور لحظه‌ ای درد را در مغز شناسایی و اتصال کوتاه می‌ کنند. به گزارش سیناپرس؛ شرح کامل این مطالعه در آخرین شماره مجله تخصصی Nature Neuroscience منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار دارد.

منبع: آخرین خبر

ارسال نظر