آخرین اخبار دردهای مزمن در مغز

  •  یافته های جدید پژوهشگران نشان می ‌دهد: سیگنال‌ های مغزی می ‌توانند برای پیش‌ بینی میزان درد و به ویژه دردهای مزمن…