تولید برق با کمک باکتری‌های متان‌خور

محققان هلندی نشان داده‌اند که می‌توان نوع خاصی از باکتری به نام کاندیداتوس متانوپردنز را تشویق به مصرف متان و تولید برق کرد.

تولید برق با کمک باکتری‌های متان‌خور

طبق مطالعه اخیر میکروبیولوژیست‌های دانشگاه رادبود هلند، می‌توان باکتری‌ها را به مصرف متان و تولید انرژی ترغیب کرد. بدین ترتیب، تولید نیرو هنگام تصفیه محیط از گازهای گلخانه‌ای از طریق باکتری‌ها امکان‌پذیر می‌شود.

این باکتری موسوم به کاندیداتوس متانوپردنز (Candidatus Methanoperedens)، از متان برای رشد کردن استفاده می‌کند و به طور طبیعی در آب‌های شیرین مانند دریاچه‌ها وجود دارد.

در هلند، باکتری‌ها بیشتر در مکان‌هایی رشد می‌کنند که سطح و آب‌های زیرزمینی آن‌ها آلوده به نیتروژن است، زیرا برای تجزیه متان، به نیترات نیاز دارند.

پژوهشگران در ابتدا می‌خواستند در مورد فرآیندهای تبدیل شدن که در میکروارگانیسم رخ می‌دهند، بیشتر بدانند. همچنین کنجکاو بودند بدانند که آیا می‌توان از آن میکروارگانیسم برای تولید برق استفاده کرد یا نه.

تولید برق با کمک باکتری‌های متان‌خور

کورنلیا ولته، از پژوهشگران این پروژه گفت: «این امر می‌تواند برای بخش انرژی بسیار سودمند باشد. در تأسیسات بیوگاز کنونی، متان توسط میکروارگانیسم‌ها تولید و سوزانده می‌شود تا توربین را به حرکت درآورد و در نتیجه، نیرو تولید ‌کند. کمتر از نیمی از بیوگاز به نیرو تبدیل می‌شود و این حداکثر ظرفیت قابل دستیابی است. ما می‌خواهیم ارزیابی کنیم که آیا می‌توان با استفاده از میکروارگانیسم‌ها بهتر عمل کرد یا خیر.»

سایر میکروبیولوژیست‌ها نیز پیش‌تر نشان داده‌اند که می‌توان با استفاده از باکتری‌های آناموکس (Anammox) که طی این فرآیند به جای متان از آمونیوم استفاده می‌کنند، نیرو تولید کرد.

هلین اوبوتر، یکی دیگر از پژوهشگران این پروژه گفت: «فرآیند مورد استفاده این باکتری‌ها اساسا یکسان است. ما نوعی باتری با دو پایانه ایجاد می‌کنیم که یکی از آن‌ها پایانه بیولوژیکی و دیگری پایانه شیمیایی است. ما باکتری‌ها را روی یکی از الکترودها پرورش می‌دهیم که باکتری‌ها الکترون‌های حاصل از تبدیل متان را به آن ارائه می‌دهند.»

پژوهشگران با استفاده از این رویکرد موفق شدند ۳۱ درصد از متان را به الکتریسیته تبدیل کنند، اما هدفشان رسیدن به راندمان بالاتری است. ولته گفت: «ما تمرکز خود را بر بهبود سیستم ادامه خواهیم داد.»

همچنین بخوانید: تولید برق با استفاده از اختلاف دمای کره زمین و فضای بیرون!

منبع: ایسنا

ارسال نظر