ماهیت هسته داخلی زمین با تصورات کنونی ما مغایرت دارد

به گفته دانشمندان، ساختار هسته زمین متفاوت با سایر حالات ماده است. یو هی، فیزیکدان دانشگاه علمی چین در جدیدترین پژوهش خود به این نتیجه رسیده که ماهیت هسته داخلی زمین مغایر با اطلاعات کنونی است.

ماهیت هسته داخلی زمین با تصورات کنونی ما مغایرت دارد

ماهیت هسته داخلی زمین

به گفته دانشمندان، ساختار هسته زمین متفاوت با سایر حالات ماده است. یو هی، فیزیکدان دانشگاه علمی چین در جدیدترین پژوهش خود به این نتیجه رسیده که ماهیت هسته داخلی زمین مغایر با اطلاعات کنونی است.

طبق تحقیقات انجام‌شده، هسته داخلی زمین حالت سوپریونیک داشته و از هیدروژن، اکسیژن و کربن ساخته شده است. به شیوه‌ای غیرطبیعی، انجماد آهن در محدوده هسته داخلی موجب تغییر حرکت این عناصر طبیعی نمی‌شود و جریان همرفتی آن‌ها درون هسته داخلی به طور پیوسته صورت می‌گیرد.

از آنجا که امکان مطالعه مستقیم هسته زمین فراهم نیست، محققان به تجزیه و تحلیل داده‌های زمین پرداخته و فشار و دمای موجود در هسته داخلی را شبیه‌سازی کرده‌اند. طبق یافته‌های آن‌ها، هسته داخلی کره زمین یک توپ فشرده جامد از جنس آلیاژ آهن نیست، بلکه حالت سوپریونیک دارد.

اگرچه فعالیت اخیر پژوهشگران چینی ماهیت هسته داخلی زمین را فاش کرده است، ولی درک علت ایجاد حالت سوپریونیک و همین‌طور شناخت ویژگی‌های لرزه‌ای در هسته زمین (مثل ناهمسانگردی لرزه‌ای) به تحقیقات بیشتری احتیاج دارد.

ارسال نظر