نابودی ماهواره های جدید استارلینک پس از طوفان ژئومغناطیسی

البته ماهواره‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که در صورت ورود به جو زمین، کاملا می‌سوزند تا به هیچ نحو به خاک زمین برخورد نکنند. ناگفته نماند که نابودی ماهواره های جدید استارلینک هیچ خطری برای ماهواره های دیگر ندارد.

نابودی ماهواره های جدید استارلینک پس از طوفان ژئومغناطیسی

نابودی ماهواره های جدید استارلینک

روز سه‌شنبه هفته گذشته، 49 ماهواره استارلینک به وسیله فالکون 9 به فضا پرتاب شدند. اسپیس ایکس از سال 2018 تاکنون با هدف برقراری اینترنت ماهواره‌ای پرسرعت در گوشه‌کنار کره زمین، بیش از 2000 ماهواره را به فضا فرستاده است.

ولی درست پس از پرتاب ماهواره‌ها، یک طوفان ژئومغناطیسی در جو زمین رخ داد. طوفان‌های ژئومغناطیسی حاصل پرتاب ذرات باد خورشیدی است که نهایتا به زمین می‌رسند.

این ذرات با میدان مغناطیسی زمین درگیر شده و با افزایش کشش و درهم‌ریختگی مدار ماهواره‌ها، عملکرد آن‌ها را مختلف می‌کنند.

نابودی ماهواره های جدید استارلینک

این اتفاق درست بعد از قرارگیری ماهواره های استارلینک در مدار خود رخ داده و باعث اختلال در عملکرد 40 واحد از آن‌ها شده است. به گفته اسپیس ایکس، این 40 ماهواره یا در حال حاضر وارد جو زمین شده‌اند و یا به زودی به جو زمین می‌رسند و عمر کوتاه آن‌ها پایان می‌یابد.

البته ماهواره‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که در صورت ورود به جو زمین، کاملا می‌سوزند تا به هیچ نحو به خاک زمین برخورد نکنند. ناگفته نماند که نابودی ماهواره های جدید استارلینک هیچ خطری برای ماهواره های دیگر ندارد.

ارسال نظر