گیاهان با یکدیگر حرف می‌زنند

محققان به تازگی توانسته‌اند صدای گیاهان را به کمک میکروفون اولتراسونیک ضبط کرده و از گفت‌وگوی میان آن‌ها باخبر شوند.  

گیاهان با یکدیگر حرف می‌زنند

گیاهان سرشار از احساس هستند و به راحتی تحت تاثیر محیط پیرامون قرار می‌گیرند. اما آیا توانایی حرف زدن هم دارند؟

پژوهشگران اخیرا آزمایشی را روی گیاه تنباکو و گوجه‌فرنگی انجام داده و به راز گفت‌وگوی بین گیاهان پی برده‌اند. آن‌ها به کمک ضبط صداهای بین 20 تا 150 کیلوهرتز، یعنی صداهایی که خارج از محدوده شنوایی انسان است، متوجه شده‌اند گیاهان هنگام درد فریاد می‌زنند، هنگام تشنگی شکایت می‌کنند و هنگام طراوت، بانگ خوشحالی سر می‌دهند.

گوجه‌فرنگی‌ها به طور معمول هر یک ساعت یک‌بار، صدای خوشحالی می‌دهند. حال ‌آن که اگر تشنه باشند، 35 مرتبه در ساعت شکایت کرده و اگر آن‌ها را از بوته جدا کنید، 25 مرتبه در ساعت فریاد می‌کشند.

درک رفتار گیاهان و سازوکار تولید صدای آن‌ها هنوز برای دانشمندان مشخص نشده است. هدف از تولید این صداها چیست؟ بهتر است بپرسیم 25 مرتبه فریاد کشیدن، آن هم هنگامی که گوجه‌فرنگی کاملا از بوته جدا شده و کار از کار گذشته، چه دردی را دوا می‌کند؟

ارسال نظر