تولید نوع جدیدی از کریستال مایع که روشنایی و کیفیت تلویزیون ها را افزایش می دهد

رسانه کلیک - کریستال مایع در ساخت نمایشگر تلویزیون ها کاربرد فراوانی دارد. به تازگی دانشمندان موفق به تولید نوع جدیدی از این ماده شده اند.

تولید نوع جدیدی از کریستال مایع که روشنایی و کیفیت تلویزیون ها را افزایش می دهد

کریستال مایع به موادی گفته می شود که دارای خواص مایع هستند و در عین حال می توانند به عنوان یک کریستال عمل کنند. خواص کریستال مایع امکان استفاده از این مواد را در تولید محصولاتی مانند نمایشگر تلویزیون ها فراهم می کند. به تازگی دانشمندان موفق به تولید نوع جدیدی از کریستال مایع شده اند که عملکرد بهتری از خود نشان می دهد.

برای تولید کریستال مایع با عملکرد بهتر Ivan Smalyukh به همراه همکارانش در دانشگاه کلرادو بولدر مولکول های کوتاه میله ای شکل را با مولکول های میله ای شکل بلند ترکیب کردند. در این ترکیب ذرات با طول بلندتر به صورت خود به خود در یک جهت خاص قرار می گیرند.

در این ترکیب مولکول های کوچک نیز قادر به تنظیم خود هستند؛ با این تفاوت که عمود بر مولکول های بزرگ قرار می گیرند. تمامی مولکول های میله ای شکل می توانند نسبت به یکدیگر حرکت کنند و باعث ایجاد یک ساختار شوند.

موادی که دانشمندان موفق به تولید آن شده اند در کلاس «کریستال مایع دو قطبی» قرار می گیرد. علت این امر تنظیم مولکول های آن در جهت های عمود بر یکدیگر است.

تولید کریستال های دو قطبی دشوار است؛ با این حال کیفیت نوری بهتری به ارمغان می آورد. بر اساس اعلام افراد حاضر در این پروژه، ماده جدید تولید شده می تواند باعث افزایش کیفیت نمایشگرها شود.

ارسال نظر