برخی ماهی ها قادر به تشخیص رنگ در عمق 1500 متری سطح دریا هستند

رسانه کلیک – به استناد تحقیقات جدید، به نظر می رسد برخی ماهی ها قادر به تشخیص رنگ در تاریک ترین اعماق دریا باشند. این امر پیش از این غیرممکن به نظر می رسید.

برخی ماهی ها قادر به تشخیص رنگ در عمق 1500 متری سطح دریا هستند

طبیعت می تواند در برخی شرایط بسیار خشن باشد، اما حیوانات در طول زمان روش های بسیار جالبی را برای تطبیق با این خشونت پیدا کرده اند.

اخیرا دانشمندان موفق به کشف نوعی سیستم بینایی جدید در ماهی ها شده اند که در عمق 198 تا 1500 متری دریا به آن ها اجازه تشخیص رنگ ها را می دهد. پیش از این، دانشمندان تصور می کردند که حیوانات در چنین عمقی در کوررنگی کامل به سر می برند.

Karen Carleton ، استاد بیولوژی دانشگاه مریلند و یکی از محققان این پژوهش، طی بیانیه ای اظهار داشت:

این اولین تحقیقی است که با بررسی ماهی های گوناگون، تطبیق پذیر و متنوع بودن سیستم های بینایی آنان را شرح داده است.

حیوانات مهره دار همچون انسان ها، برای دیدن نیازمند دو نوع سلول نورپذیر به نام های سلول استوانه ای و سلول مخروطی هستند. این سلول ها مشابه هم کار می کنند؛ هر دو دارای رنگدانه های حساس به نوری تحت عنوان اپسین ها هستند. اپسین ها نورهایی با طول موج مشخص را دریافت کرده و سپس آن ها را به سیگنال های الکتروشیمیایی تبدیل می کنند. در نهایت، مغز این سیگنال ها را تحت عنوان رنگ تفسیر می کند.

به صورت عمومی پذیرفته شده که در گونه های مهره دار، سلول های مخروطی مسئول دیدن رنگ و سلول های استوانه ای مسئول تشخیص نور در محیط های تاریک هستند. با این حال، این تحقیق جدید روی 101 ماهی نشان داده که در عملکرد سلول های استوانه ای تنوع وجود دارد. برخی ماهی ها دارای تعداد زیادی اپسین استوانه ای بودند که نشان دهنده وجود امکان تشخیص رنگ در آن‌هاست.

Carleton در ادامه افزود:

ممکن است دید این ماهی ها توسط رنگ نورهایی که از طعمه های آن ها منتشر می شود، تطبیق یافته باشد. زیرا در تاریک ترین اعماق دریا، برخی حیوانات قادرند از خود نور تولید کنند.

ارسال نظر