مخالف شدید فیلترینگ اینستاگرام هستیم

رسانه کلیک - عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در مورد خبر فیلتر شبکه اینستاگرام گفت: این موضوع نه تنها در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بلکه در هیچ یک از نشست‌ های رسمی و حتی از زبان هیچ یک از مقامات مسئول طرح نشده است؛ لذا شایعه‌ ای بیش نیست.

مخالف شدید فیلترینگ اینستاگرام هستیم

به گزارش کلیک به نقل از جماران؛ محمد کاظمی عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با اشاره به اینکه فیلتر اینستاگرام در هیچ نشست‌ رسمی یا به نقل از مقام مسئولی طرح نشده، این موضوع را شایعه خواند.

محمد کاظمی با رد اخباری مبنی بر اخذ تصمیم برای فیلتر شدن اپلیکیشن اینستاگرام، اظهار کرد: این موضوع نه تنها در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بلکه در هیچ یک از نشست‌ های رسمی و حتی از زبان هیچ یک از مقامات مسئول طرح نشده است؛ لذا شایعه‌ ای بیش نیست ( فعلا خبری از فیلترینگ اینستاگرام نیست ).

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، موضوع فیلتر اینستاگرام را موضوعی خواند که فقط به صورت غیر رسمی طرح شده است و ضمن انتقاد شدید از تکرار اشتباه طرح شکست خورده فیلتر تلگرام، بیان کرد: مخالف شدید فیلتر شدن اینستاگرام هستیم چراکه فیلتر شدن اینستاگرام باعث خواهد شد کاربران به همین شکل که امروز از تلگرام استفاده می‌ کنند، از اینستاگرام نیز بهره گیرند.

ارسال نظر