فیلترینگ تلگرام جزو مصوبات شورای عالی فضای مجازی نبود

رسانه کلیک - در پی اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر تصویب فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام توسط شورای عالی فضای مجازی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی این موضوع را تکذیب کرد.

فیلترینگ تلگرام جزو مصوبات شورای عالی فضای مجازی نبود

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ محمد حسین پور مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی عنوان کرد: شورای عالی فضای مجازی هیچگونه مصوبه ای مبنی بر فیلترینگ شبکه اجتماعی تلگرام نداشته است.

مدیرکل ارتباطات و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: هر گونه مصوبه ای که به تصویب شورای عالی فضای مجازی می رسد تنها توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام عمومی می شود و در سایت مرکز ملی فضای مجازی و ریاست جمهوری منعکس شده و قابل رویت است.

حمیده زرآبادی، نماینده مجلس پیش‌تر گفته بود که فیلترینگ تلگرام به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.

ارسال نظر