اندازه گیری میزان آلودگی هوا با استفاده از شبکه های اجتماعی

رسانه کلیک - شبکه های اجتماعی کاربردهای فراوانی دارند. جدیدترین کاربرد آن ها، اندازه گیری میزان آلودگی هوا با استفاده از پست های کاربران است.

اندازه گیری میزان آلودگی هوا با استفاده از شبکه های اجتماعی

در روزهایی که هوا آلوده باشد، ناراحت تر از روزهایی عادی هستید. این نتیجه توسط بررسی 210 میلیون پست در شبکه اجتماعی Weibo بدست آمده است.

محققان به این موضوع اشاره می کنند که آلودگی هوا می تواند مشکلات روانی برای افراد ایجاد کند. آلودگی هوا مربوط به فرآیندهای صنعتی، خودروها، موتورسیکلت ها و سوزاندن زغال سنگ است. آلودگی هوا در چین بسیار بالاست، به گونه ای که این آلودگی مانند یک دیوار در اطراف شهرها حضور دارد. اندازه گیری تاثیرات مخربی که آلودگی هوا روی انسان ها می گذارد، سخت است.

Weibo که در اصل نسخه چینی توییتر محسوب می شود، پست هایی که در فاصله 1 مارس تا 30 نوامبر 2014 در 144 شهر مختلف چین منتشر شده، تحلیل کرده است.

این پست ها توسط نرم افزار تحلیل شده و میزان خوشحالی فرد صاحب پست را مورد بررسی قرار داده است. مسلما زمانی که افراد خبر خوبی دریافت می کنند، خوشحال می شوند، عکس این موضوع نیز صادق است. این رویه در پست کاربران در شبکه های اجتماعی نیز قابل مشاهده است.

در این میان محققان به دنبال تاثیر آلودگی هوا روی پست های کاربران بودند. در همین راستا، میزان آلودگی هر شهر مشخص و وارد یک معادله برای اندازه گیری ارتباط آن با پست های کاربران شد.

در این بررسی پارامترهای مختلف مانند کیفیت هوا (AQI) و میزان ذرات ریز موجود در هوا مدنظر محققان بود. نتیجه این بررسی ها نشان داد افزایش میزان آلودگی و کاهش کیفیت هوا باعث کاهش خوشحالی کاربران می شود.

در حالی که نتایج بدست آمده فرضیه های گذشته را تایید می کند، دارای یک محدودیت است. بیشتر افراد مسن از شبکه های اجتماعی استفاده نمی کنند؛ با این حال آلودگی بیشترین تاثیر را روی آن ها دارد.

چین یکی از آلوده ترین کشورها در سراسر جهان محسوب می شود. دولت این کشور راهکارهای مختلفی را برای کاهش آلودگی شهرها مورد استفاده قرار داده است؛ با این حال هنوز موفق به رفع این مشکل نشده است.

ارسال نظر