اجرای آزمایشی طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری تا پایان امسال

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از اجرای آزمایشی طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری تا پایان سال خبر داد.

اجرای آزمایشی طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری تا پایان امسال

بهرام عین‌اللهی ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با اشاره به اجرای آزمایشی طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری در کشور گفت: «در برنامه بلندمدت برای سال آینده، پس از شناسایی و احصای خدمات، لازم است که شورای عالی بیمه مصوبه را نهایی نموده تا از طریق آن بسته‌های خدمتی تعریف و پرداخت کارانه نظام پرستاری بر اساس تعرفه‌گذاری‌ها انجام شود.»

عین‌اللهی تاکید کرد: «امیدوارم سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی، در بودجه ۱۴۰۱ تمهیدات لازم را در واکاوی و دقت نظر به نیازهای مالی وزارت بهداشت، در حمایت از پرستاران و کادر بهداشت و درمان مورد توجه قرار دهند تا مطالبات مدافعان سلامت، به خصوص جامعه پرستاری مورد توجه ویژه قرار گیرد.»

وزیر بهداشت یادآور شد: «نکته مهم در طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری، موضوع ارزش‌گذاری به خدمات ارائه شده از طریق جامعه پرستاری و مشخص شدن میزان تلاش و زحمت‌های شبانه‌روزی آن‌هاست و از منظر نظام بیمه‌ای نیز باید مورد توجه و مداقه قرار گیرد. موضوع اصلی دیگر در این قانون، شناخت بسته‌های خدمتی، شناسایی وظایف و خدمات جامعه پرستاری و تعیین ارزش ریالی آن برای پرداخت است که عملیاتی شدن آن از طریق نظام بیمه‌ای قابل اجرا خواهد بود.»

عین‌اللهی اظهار داشت: «به نظر می‌رسد مهم‌تر از موضوع پرداخت‌های پرستاری، هویت‌بخشی به خدماتی است که ضرورت مداخله پزشک در آن وجود ندارد و باید به استناد شواهد و مستندات قانونی در شورای عالی بیمه تصویب شود. جمع‌بندی وزارت بهداشت تا امروز این است که این طرح به صورت پایلوت اجرا نشود و با هماهنگی‌های انجام شده، برای عملیاتی شدن و پرداخت مابه‌التفاوت آن به صورت هماهنگ برای همه پرستاران کشور اقدام شود.»

وی یادآور شد: «یکی از موضوعات مورد تاکید که در وزارت بهداشت و همچنین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان شد، این است که تمهیداتی اندیشیده شود تا تعرفه‌گذاری برای پرستاران شاغل در سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی نیز به عنوان یک جزء مداخله‌ای سلامت مورد توجه قرار گرفته و نسبت به ارزش‌گذاری آن با استفاده از سنجه‌های مناسب اقدام شود.»

منبع: مهر

ارسال نظر