کسب و کار اینترنتی راه حل بحران کرونا برای مشاغل

رسانه کلیک - با شیوع ویروس کرونا مشاغل سنتی ضرر های زیادی را متحمل شدند.حتی برخی از این کسب و کار ها مانند صنعت گردشگری تا ۱۰۰٪ دچار ضرر شدند! امروزه با توجه به تغییر عادت خرید مردم و تغییر شیوه ی زندگی، اینترنتی شدن کسب و کار ها تنها راه بقا است. اما راه اندازی کسب و کار اینترنتی چه اهمیتی دارد و چرا نباید از آن غافل شد؟

کسب و کار اینترنتی راه حل بحران کرونا برای مشاغل
ارسال نظر