پیش فروش جدید سایپا و ایجاد صفهای طویل در مراکز تعویض پلاک

از روز گذشته پیش فروش سه محصول سایپا به نام های ساینا، کوئیک و شاهین آغاز شده و همین امر باعث به وجود آمدن صفهای طویل در مراکز تعویض پلاک در شهرهای مختلف شده است.

پیش فروش جدید سایپا و ایجاد صفهای طویل در مراکز تعویض پلاک
ارسال نظر