خیانت اتحادیه نمایشگاه داران به مردم با اعلام قیمت های غیرواقعی؟

در حالی که روز گذشته نرخ نامه جدید اتحادیه نمایشگاه داران در خصوص قیمت روز خودروهای داخلی و محصولات مختلف ایران خودرو و سایپا منتشر شد، اما عصر امروز چند خبرگزاری از جمله باشگاه خبرنگاران جوان با رصد میدانی مظنه قیمت برخی محصولات، به ارقام کاملاً متفاوتی با آنچه اتحادیه نمایشگاه داران اعلام کرده بود رسیدند که به نظر می رسد دوستان در این اتحادیه بدشان نمی آید تا با بالاتر اعلام کردن قیمت خودروهای داخلی، مظنه قیمت در بازار آزاد را بالاتر برده تا سود بیشتری نصیب نمایشگاه خودرو داران شود! در آشفته بازاری که مرجع دقیق و رسمی برای تعیین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا وجود ندارد، و در نبود نظارت درست بر فضای مجازی در اعلام نرخ های بازار آزاد خودرو، به نظر می رسد مافیای خودرو بار دیگر فعال شده و با هدف وارد کردن شوک و بالاتر بردن قیمت خودروها در بازاری که تقاضای واقعی چندانی برای خرید خودرو وجود ندارد، در فضای مجازی شروع به جوسازی کرده اند و این در حالیست که قیمت واقعی خودروها در بازار آزاد خودروها همانطور که خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده به مراتب پائینتر از قیمتهای اعلامی اتحادیه  نمایشگاه داران است.

خیانت اتحادیه نمایشگاه داران به مردم با اعلام قیمت های غیرواقعی؟
ارسال نظر