نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک 42 هزار تومان شد

رسانه کلیک - عوارض تردد وسایل نقلیه مجاز در هریک از محدوده ها مشخص شد. در همین راستا، نرخ ورود به طرح ترافیک برابر با 42 هزار تومان است.

نرخ ورود به محدوده طرح ترافیک 42 هزار تومان شد

به گزارش کلیک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی لایحه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کنترل آلودگی هوا در دستور کار یکصد و نود و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران که امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه برگزار شد، قرار گرفت.

عوارض تردد وسایل نقلیه مجاز در هر یک از محدوده‌های ذکر شده در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ ۲۸۰ هزار ریال (با احتساب ۲۰ درصد عوارض توسعه حمل ونقل ریلی) در ضریب مربوط به محدوده تردد بر اساس جدول شماره یک، ضریب مربوط به ساعت تردد بر اساس جدول شماره ۲، ضریب مربوط به آلایندگی وسیله نقلیه (بر اساس جدول شماره ۳) و ضریب مربوط به زمان پرداخت (بر اساس جدول شماره ۴).
در جدول در هر روز برابر است با حاصل ۲۸ هزار تومان در ضریب مربوط به محدوده تردد. به طور مثال هزینه ورود به محدوده اصلی طرح ترافیک برابر است با ۲۸۰۰۰ × ۱.۵=۴۲۰۰۰

همچنین ضریب مربوط به ساعت تردد بر اساس شماره جدول مشخص شده است. بر این اساس قیمت پایه محدوده‌ طرح ترافیک به شرح زیر است:

  • محدوده اصلی طرح ترافیک: ۴۲۰۰۰ تومان
  • محدوده کنترل آلودگی هوا (زوج یا فرد سابق): ۲۸۰۰۰ تومان
  • هر دو محدوده به صورت همزمان: ۴۲۰۰۰ تومان
ارسال نظر