افزایش تولید شرکت کلرپارس

مجمع شرکت کلرپارس در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۲ با حضور ۷۹.۸ درصد از سهامداران برگزار گردید.

افزایش تولید شرکت کلرپارس

در این مجمع، پس از ارائه گزارش فعالیت هیأت مدیره توسط مدیر عامل محترم شرکت، بندهای حسابرس قرائت شد. نکته جالب و مورد توجه در برگزاری این مجمع، صحبت‌های نماینده سهامداران خرد شرکت بود که پیرامون طرح‌های توسعه‌ای شرکت، عدم افشای افزایش قیمت محصولات و افزایش تولیدات و افشا در خصوص مگاپروژه ایراد گردید؛ در ادامه در خصوص تنفیذ ماده ۱۲۹ بین سهامداران و هیأت رئیسه مجمع، چالشی جدی به وجود آمد که با توجه به تصویب تکلیف مجمع به هیأت مدیره، در خصوص اصلاح ساختار مالی و برنامه‌ریزی در خصوص مگاپروژه جدید شرکت، معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تنفیذ گردید.

در خصوص مگاپروژه شرکت، پیرامون اجرای افزایش ظرفیت تولید پرکلرین به ۸ هزارتن در سال با سرمایه ۳۳۰ میلیارد تومان و طرح افزایش ظرفیت آب اکسیژنه به ظرفیت ۲۰ هزار تن در سال با بودجه ۱۲۰۰ میلیارد در مجمع صحبت شد.

لازم به ذکر است که سرمایه فعلی شرکت ۶۵ میلیارد می‌باشد که برای اجرای پروژه‌های فوق نیاز به اصلاح ساختار مالی وجود دارد.

ارسال نظر