معرفی برترین بازی‌های لینوکسی

رسانه کلیک - شاید کمتر کسی از سیستم‌عامل لینوکس برای اجرای بازی‌های کامپیوتری استفاده کند. به عبارت دیگر بسیاری از کاربران هرگز بازی‌های لینوکسی را اجرا نکرده‌اند چون به عقیده آن‌ها سیستم‌عامل لینوکس مناسب اجرای بازی‌های کامپیوتری نیست.

معرفی برترین بازی‌های لینوکسی
ارسال نظر