بیشترین افزایش بودجه در ۱۴۰۱ مربوط به کدام دستگاه است؟

پس از وزارت ارتباطات، بیشترین افزایش بودجه در ۱۴۰۱  مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با افزایش ۱۲۹ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰، در مقام دوم جدول قرار گرفته است. 

بیشترین افزایش بودجه در ۱۴۰۱ مربوط به کدام دستگاه است؟

وزارت ارتباطات بیشترین افزایش بودجه در ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داد

رئیس دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، مبلغ ۱۳۹.۸۸۸.۷۲۴ میلیون ریال (۱۳ هزار میلیارد و ۹۸۸ میلیون تومان) را به بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص داده است.

این بودجه با توجه به بودجه ۶۸۷ میلیارد و ۷۳۷ میلیون تومانی سال گذشته، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۳۴ درصد افزایش داشته است.

بسیاری از افراد دلیل رشد این رقم و این میزان افزایش بودجه را توسعه شبکه ملی اطلاعات می‌دانند.

پس از وزارت ارتباطات، بیشترین افزایش بودجه در ۱۴۰۱ مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با افزایش ۱۲۹ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰، در مقام دوم جدول قرار گرفته است.

منبع: مهر

ارسال نظر