جریمه عدم ثبت مالکیت کارتخوان در سامانه مالیاتی چیست؟

در صورتی که فعالان اقتصادی اقدام به ثبت مالیاتی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های اینترنتی خود در مهلت مقرر نکنند، مشمول جریمه عدم ثبت مالکیت کارتخوان می‌شوند.

جریمه عدم ثبت مالکیت کارتخوان در سامانه مالیاتی چیست؟

جریمه عدم ثبت مالکیت کارتخوان در سامانه مالیاتی

تمامی مشاغل باید تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را به سامانه امور مالیاتی کشور (به نشانی my.tax.gov.ir) وصل کنند؛ در غیر این صورت دچار عمل خلاف قانون شده و مشمول جریمه «کتمان درآمد» می‌شوند.

اما جریمه‌های عدم ثبت مالکیت کارتخوان چیست؟

۱. غیرفعال شدن تمام دستگاه کارتخوان‌هایی که شناسه یکتا نگیرند.

۲. جریمه ۳۰ درصد از درآمد کتمان شده.
جریمه کتمان درآمد، طبق ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، غیر قابل بخشش است.

۳. جریمه ۲ درصد از درآمد به‌عنوان جریمه عدم اتصال به سامانه امور مالیاتی
این جریمه از جرائم قابل بخشش محسوب می‌شود، اما ممکن است سازمان امور مالیاتی برای بخشودگی آن مجوز صادر نکند.

در مراحل بعدی چنانچه افراد از پرداخت جریمه خودداری کنند، حساب‌های بانکی آنان مسدود شده و در نهایت توقیف اموال و ممنوع الخروج شدن آنان از کشور از اقدامات قانونی بعدی خواهد بود.

شما می‌توانید جزئیات دریافت مالیات از کارتخوان‌ها و درگاه‌های اینترنتی را در کلیک بخوانید.

ارسال نظر