طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها

دولت پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها را در 2 منطقه آزاد کیش و قشم مطرح کرده است.

طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها

طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، از حدود 3 سال پیش به صورت جدی از سوی کارشناسان و مراکز پژوهشی مطرح شده و در دولت دوازدهم تا آستانه اجرا هم پیش رفت، ولی عملی نشد. حالا این طرح بار دیگر در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.

در همین راستا پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، در 2 منطقه آزاد قشم و کیش در دولت مطرح شده است تا در صورت اجرای موفق، در خصوص گسترش این طرح تصمیم‌گیری شود.

بر اساس نظر اکثر کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی، با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت کشور خودرو ندارند و بر همین اساس از یارانه بنزین ارزان بی‌بهره هستند، اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها به عدالت نزدیک‌تر است.

منبع: تسنیم

ارسال نظر