وام خودمالکی با سند زمین چه شرایطی دارد؟

دریافت وام ۴۵۰ میلیون تومانی با سند زمین برای ساخت مسکن شرایط خاصی دارد که همه افراد صاحب زمین می‌توانند آن را دریافت کنند. 

وام خودمالکی با سند زمین چه شرایطی دارد؟

برای ساختن مسکن، غیر از وام جهش تولید، می‌توان وام دیگری با نام «وام ساخت مسکن خود مالکی» گرفت که به دارندگان زمین پرداخت می‌شود و مبلغ آن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان است.

اگرچه وام ۴۵۰ میلیونی طرح جهش مسکن، فقط به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود، اما افراد دیگر هم می‌توانند مستقیما برای دریافت این وام اقدام کنند. به شرطی که بیشتر از دو واحد مسکونی بسازند.

شروط دریافت وام با سند زمین

وام گیرنده باید زمینی برای ساخت خانه داشته باشد و سند آن به نام خودش باشد. در ضمن برای اینکه انبوه‌ساز در نظر گرفته شود و وام خودمالکی به او تعلق گیرد باید بیش از دو واحد مسکونی در آن زمین بسازد، البته فقط یک واحد آن را می‌تواند به نام خود ثبت کند.

مبلغ این وام ساخت مسکن، در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در شهرهایی با بیش از یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۲۵۰ میلیون تومان است.

همچنین بخوانید: تمدید ثبت نام نهضت ملی مسکن تا ۳۰ آذر با شرایط جدید

ارسال نظر