آزاد شدن ۳ و نیم میلیارد دلار منابع مسدود ایران

بر اساس اعلام مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، بیش از سه و نیم میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها در کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم آزاد شده و در دسترس قرار گرفته است.

آزاد شدن ۳ و نیم میلیارد دلار منابع مسدود ایران

علی نادری در حساب کاربری خود در صفحه توییتر نوشت: «کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش از ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این منابع در حال ورود به چرخه تجاری کشور است.»

منبع: ایرنا

ارسال نظر