حقوق آبان ۱۴۰۰ بازنشستگان تأمین اجتماعی کی پرداخت می‌شود؟

حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی در آبان‌ماه ۱۴۰۰ نیز طبق روال گذشته از فردا ۲۰ آبان تا سی ام آبان بر اساس حروف الفبا پرداخت می‌شود. 

حقوق آبان ۱۴۰۰ بازنشستگان تأمین اجتماعی کی پرداخت می‌شود؟

تأمین اجتماعی هنوز اطلاعیه‌ای مبنی بر واریز حقوق این ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان منتشر نکرده است، اما طبق روال ماه‌های گذشته، زمان پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از فردا پنجشنبه ۲۰ آبان آغاز خواهد شد و تا ۳۰ آبان بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در آبان ۱۴۰۰ بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان و طبق جدول زیر پرداخت خواهد شد:

جدول زمانبندی واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ( آبان۱۴۰۰ )

نام حرف تاریخ پرداخت
آ، ا ۱۴۰۰/۸/۲۰
حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۰/۸/۲۱
حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۰/۸/۲۲
ب ۱۴۰۰/۸/۲۳
پ، ت، ث ۱۴۰۰/۸/۲۴
چ، ج، ژ، ص ۱۴۰۰/۸/۲۵
ض، ز، ف ۱۴۰۰/۸/۲۶
ح، همکاران بازنشسته ۱۴۰۰/۸/۲۷
ق، س ۱۴۰۰/۸/۲۸
بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات ۱۴۰۰/۸/۲۹
ر، ط، ظ، خ ۱۴۰۰/۸/۲۹
گ، ل، و، ه، غ، ی، ذ، ک، د، ش، ع، ن، م و بنیاد شهید ۱۴۰۰/۸/۳۰

بیشتر بدانید: نکاتی درباره کارت حقوق جدید بازنشستگان

منبع: شهرآرانیوز

ارسال نظر