چرا 8 مارس روز جهانی زنان نام‌گذاری شد؟

هشتم مارس به عنوان روز جهانی زنان شناخته می‌شود. اولین دلیل برای ثبت یک تاریخ خاص برای زنان، یک صدا شدن آنها در سال 1857 است.

چرا 8 مارس روز جهانی زنان نام‌گذاری شد؟

روز جهانی زنان

نخستین اعتراض گروهی زنان کارگر در جهان، مورخ 8 مارس 1857 در نیویورک شکل گرفت. صدها زن در کارخانه پوشاک و نساجی در اعتراض به دستمزدهای پایین، ساعات کاری طولانی، شرایط کاری غیرانسانی و نداشتن حق رأی دست به اعتصاب زدند.

حدود 50 سال بعد، رویداد مشابهی در نیویورک صورت گرفت و بذر جشن بین‌المللی روز زن در سال 1908 پاشیده شد. در آن زمان، بیش از 15 هزار زن به طلب ساعات کار کمتر، دستمزد بیشتر و حق رأی شروع به راهپیمایی در خیابان‌های نیویورک، شیکاگو، مونترال و فیلادلفیا غیره کردند.

یک سال بعد در تاریخ 28 فوریه سال 1909، روز ملی زنان برای نخستین بار توسط حزب سوسیالیست آمریکا و به پیشنهاد ترزا مالکیل اعلام شد. بدین ترتیب، آخرین یکشنبه در ماه فوریه به عنوان روز حمایت از «حق رأی زنان» شناخته شد.

یک سال بعد در اوت سال 1910، کلرا زتکین (آلمانی تبار و فعال حقوق زنان) در دومین کنفرانس بین‌المللی زنان کارگر در کپنهاگ، ایده روز جهانی زنان را مطرح کرد. این طرح توسط 100 زن از 17 کشور مختلف مورد تأیید و موافقت قرار گرفت. هرچند روز خاصی برای آن اعلام نشد.

در تاریخ 19 مارس سال 1911، رویداد موسوم به روز زنان در بسیاری از کشورهای اروپایی جشن گرفته شد که شامل گردهمایی‌ها و رویدادهای مرتبط با حق رأی زنان و پایان دادن به تبعیض‌های جنسیتی بود.

روز جهانی زنان

در سال 1913، زنان روسی به مناسبت اعتصاب کارگران نساجی نیویورک در دهه 80 و علیرغم وحشت از پلیس، به خیابان‌ها ریخته و اولین راهپیمایی روز جهانی زن را در تاریخ 8 مارس برگزار کردند.

در حقیقت از همین سال بود که 8 مارس به عنوان روز جهانی زنان در کشورهای مختلف جشن گرفته می‌شد و در سال 1975، آمریکا نیز به این جمع پیوست. در نهایت در سال 1977، سازمان ملل به طور رسمی تاریخ 8 مارس را به عنوان روز جهانی زنان اعلام کرد.

آزادی کنونی زنان و پیشرفت آن‌ها در عرصه‌های مختلف، بدون شک مدیون مقاومت و رنج بانوانی است که دهه‌ها به دنبال رسیدن به حقوق خود و مساوات انسانی بوده‌اند.

ارسال نظر