سرانه مطالعه سال 99 فقط روزی 17 دقیقه!

مرکز ملی آمار در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد سرانه مطالعه سال 99 کشور برای هر فرد ۱۵ ساله و بالاتر باسواد، روزی ۱۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه بوده است.

سرانه مطالعه سال 99 فقط روزی 17 دقیقه!

مرکز آمار ایران در طرح آمارگیری سرانه مطالعه از فرهنگ رفتاری خانوار، سال گذشته به ۶۲ هزار و ۵۶۰ خانوار که ۴۳ هزار و ۷۰۰ خانوار شهری و ۱۸ هزار و ۸۶۰ خانوار روستایی بودند، مراجعه کرد.

مطالعه کتاب‌های درسی در صدر

بر اساس نتایج به دست آمده در سال ١٣٩٩، سرانه مطالعه افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد در ماه به طور متوسط 8 ساعت و ١٨ دقیقه برآورد شد که به عبارت دیگر ۱۶ دقیقه و ۳۶ ثانیه در روز بوده است. از این مقدار ۶ ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی، یک ساعت و ٢٣ دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ٢٣ دقیقه سرانه مطالعه نشریات بوده است.

طبق این آمار به‌طور کلی ۶۲.۹ درصد افراد باسواد ١٥ ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩ یک نوع مطالعه غیردرسی اعم از کتاب غیردرسی، روزنامه یا نشریه داشته‌اند.

همچنین ۵۴.۵ درصد از افراد باسواد ۱۵ ساله و بیشتر، در یک سال قبل از آمارگیری، مطالعه کتاب غیردرسی اعم از چاپی یا الکترونیکی داشته‌اند و ۲۲.۴ درصد از افراد مذکور در ماه قبل از آمارگیری، روزنامه اعم از چاپی یا الکترونیکی مطالعه کرده‌اند.

بر اساس نتایج به دست آمده از سرانه مطالعه سال 99، ۸.۹ درصد از افراد باسواد ١٥ ساله و بیشتر، در ماه قبل از آمارگیری نشریه (چاپی یا الکترونیکی) مطالعه کرده‌اند. همچنین از ۶ ساعت و ۳۲ دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی در ماه، ٢ ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه قرآن و ادعیه و 4 ساعت سرانه مطالعه سایر کتب غیردرسی بوده است.

اگر کتابخوان هستید، خواندن این دو مطلب را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

لیست پرفروش ترین کتاب های ایرانی ۱۴۰۰ به همراه قسمتی از نوشته پشت جلد

لیست پرفروش ترین کتاب ‌های خارجی ۲۰۲۱ به همراه قسمتی از متن

یزد، قم و قزوین، کتابخوان‌ترین شهرهای کشور

بر اساس مطالعه انجام شده از افراد ۱۵ ساله و بیشتر که در سال ١٣٩٩ مطالعه کتاب غیردرسی داشته‌اند، ۳۳.۲ درصد دست‌کم یک عنوان کتاب، ۵۲.۷ درصد ۲ تا 4 عنوان، ۷.۵ درصد 5 تا 7 عنوان کتاب و ۶.۵ درصد بیش از 7 عنوان کتاب مطالعه کرده‌اند.

نتایج آمارگیری نشان می‌دهد اولویت مطالعه افراد به ترتیب مطالعه قرآن و ادعیه، رمان و داستان‌های کوتاه بزرگسالان، روانشناسی و تربیتی و موضوعات دینی (به‌جز ادعیه و قرآن) بوده است.

استان‌های یزد با ١٥ ساعت و ۱۶ دقیقه، قم با ۱۵ ساعت و ١٢ دقیقه و قزوین با ١٢ ساعت و ۵۸ دقیقه در ماه بیشترین و استان‌های کرمانشاه با 3 ساعت و ۴۰ دقیقه، کهگیلویه و بویر احمد با 3 ساعت و ٢٢ دقیقه و بوشهر با ٢ ساعت و ۴۰ دقیقه در ماه کمترین سرانه مطالعه را در سال ١٣٩٩ داشته‌اند.

ارسال نظر