ازساخت آسمان خراشی که آلودگی هوا را می بلعد تا حل مشکل صدا در گوشی های گوگل

اگر فرصت یا حوصله دنبال کردن اخبار طولانی را ندارید، در ۱۲۰ ثانیه هر روز می توانید داغ ترین اتفاقات دنیای دانش و فناوری را تماشا کنید.

از اضافه شدن امکان جدید در یوتیوب، ساخت آسمان خراشی که آلودگی را می بلعد، اعتراف گوگل به داشتن مشکل صدا در گوشی هایش و روش جدید گوگل در شناسایی اپلیکشن های مخرب را امروز در هشتاد و هفت و مین صد و بیست ثانیه ببینید

برنامه بعدی صد و بیست ثانیه یکشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد.

ارسال نظر