رباتی که می تواند روی یک پا بایستد

پژوهشگران دانشگاه بوستون برای اولین بار رباتی را ساخته اند که می تواند تعادل خود را روی یک پا حفظ نماید.به گزارش کلیک، این پژوهشگران که در گروه IHMC Robotics دانشگاه بوستون آمریکا فعالیت می کنند، رباتی انسان نما طراحی نموده اند که روی یک پا می ایستد. این ویژگی نقش مهمی در دنیای ربات های انسان نما ایفا می کند. این ربات اطلس نام دارد و برای حفظ تعادل خود از الگوریتمی پیچیده استفاده می کند.

ارسال نظر