بنادر دریایی به‌عنوان نقاط سرطان‌زای مسری در صدف‌ها شناسایی شدند

درحالی‌که در طبیعت، سرایت سرطان عمدتاً بین صدف‌ها اتفاق می‌افتد، بنادر و حمل‌ونقل دریایی گسترش آن را به مکان‌های دیگر تسهیل می‌کنند.

بنادر دریایی به‌عنوان نقاط سرطان‌زای مسری در صدف‌ها شناسایی شدند

بنادر دریایی به‌عنوان قطبی برای گسترش جهانی MtrBTN2، سرطان مسری نادری که صدف‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، عمل می‌کنند. در این بیماری، سلول‌های سرطانی می‌توانند مانند انگل‌ها از یک صدف به صدف دیگر در نزدیکی منتقل شوند.

درحالی‌که در طبیعت، چنین سرایتی عمدتاً بین صدف‌ها در یک بستر اتفاق می‌افتد، بنادر و حمل‌ونقل دریایی گسترش MtrBTN2 را به مکان‌های دیگر تسهیل می‌کنند. به‌ویژه از طریق رسوب زیستی، که به موجب آن صدف‌های بیمار خود را به بدنه کشتی می‌چسبانند.

صدف‌ها

صدف‌های Mytilus edulis روی توده‌های اسکله شناور در بندر کروزیک فرانسه.

این یافته، ثمره تحقیقات تیمی به رهبری دانشمندان CNRS و دانشگاه مونپلیه است که در 21 فوریه منتشر شد.

بروز بیشتر این بیماری در بنادر، پس از مطالعه 76 جمعیت صدف در امتداد سواحل جنوب بریتانی و وندی، در هر دو زیستگاه طبیعی و مصنوعی مشاهده شد.

تیم تحقیقاتی ادعا می‌کند که کشف آنها به نفع سیاست‌های کاهش رسوب زیستی، برای جلوگیری از گسترش بیماری و حفظ اکوسیستم‌های ساحلی است.

 

منبع: دیجیاتو

ارسال نظر