راه اندازی آزمایشگاهی برای بازی‌های کامپیوتری در ایران

به گزارش کلیک، آزمایشگاه بازی‌های کامپیوتری شخصی تا پایان سال جاری راه‌اندازی خواهد شد. بعد از این هر بازی رایانه‌ای که به منظور هر نوع حمایتی به بنیاد ملی بازی‌های کامپیوتری می‌رود، باید آزمایش های مد نظر آزمایشگاه را ابتدا انجام دهد.

راه اندازی آزمایشگاهی برای بازی‌های کامپیوتری در ایران

به گزارش کلیک ، آزمایشگاه بازی‌های کامپیوتری شخصی تا پایان سال جاری راه‌اندازی خواهد شد. بعد از این هر بازی رایانه‌ای که به منظور هر نوع حمایتی به بنیاد ملی بازی‌های کامپیوتری می‌رود، باید آزمایش های مد نظر آزمایشگاه را ابتدا انجام دهد.

از جمله این آزمون‌های می‌توان اشاره کرد به روش نصب درست بازی، عدم کرش کردن در طول بازی، به انتها رسیدن صحیح و... . طی کردن این آزمون‌ها با نتیجه‌ی درست باعث می‌شود تا بازی های کامپیوتری با کیفیت بهتری روانه‌ی بازار گردد.

البته آزمون‌های آزمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای شخصی صرفا برای بازی‌های درون شورای قیمت‌گذاری نبوده و سایر تهیه کنندگان این محصولات نیز می‌توانند در طول مسیر تولید و همین‌طور انتهای آن از خدمات این آزمایشگاه استفاده نمایند.

ارسال نظر