واکسنی برای تشخیص اطلاعات جعلی ساخته شد

دانشمندان برای اخبار جعلی یک واکسن ساخته اند که می تواند مردم را در برابر اطلاعات غلط مصون نگه دارد.

واکسنی برای تشخیص اطلاعات جعلی ساخته شد

به گزارش کلیک ، اطلاعات نادرست می تواند مانند یک ویروس، چسبنده، گسترده و تکرار شونده باشد. در این مطالعه دانشمندان در صدد بودند که واکسنی بسازند که توسط مردم مورد استفاده قرار گیرد و به آن ها کمک کند که در معرض اطلاعات غلطی که ممکن است قبلا نیز تجربه کرده اند قرار نگیرند. در واقع این واکسن یک هشدار است که به حفظ حقایق کمک می کند.

برای انجام این مطالعه، تیم تحقیقاتی بیش از ۲۰۰۰ نفر از سنین مختلف، جنس، گرایش سیاسی و سطح آموزش و پرورش مختلف را وارد مطالعه کرده اند. سپس تیم به بررسی افکار افراد در مورد تغییرات آب و هوا پرداخت. محققان واقعیت هایی موجود در مورد تغییرات آب و هوا را در قالب بیانیه ها ارایه دادند. به عنوان مثال ۹۷ درصد از دانشمندان اقلیم شناسی به این نتیجه رسیده اند که گرم شدن کره زمین که انسان باعث آن است اتفاق می افتد.

همچنین دانشمندان تعدادی اطلاعات غلط که جعلی بودن آن ها مشخص شده بود را به افراد ارایه دادند. به عنوان مثال، ۳۱ هزار دانشمند آمریکایی اظهار داشته اند که هیچ مدرکی دال بر این که انسان مسبب تغییر آب و هوای کره خاکی است وجود ندارد.

پس از شنیدن این اظهارات، از شرکت کنندگان خواسته شد که در مورد آنچه شنیده اند طبق شرایط علمی در تغییرات آب و هوا نظرات شخصی خود را اظهار کنند.

تیم دریافتند که افرادی که اطلاعات درست به آن ها نشان داده شده است (با استفاده از نمودار دایره ای)، احتمال درستی توافقات علمی را بسیار بالا توصیف کرده اند و کسانی که اطلاعات غلط به آن ها نشان داده شده بود احتمال آن را خیلی پایین دانسته اند. لازم به ذکر است که این اطلاعات تنها اطلاعاتی بود که به ان ها نشان داده شده بود.

نتایج بدست آمده وقتی نگران کننده بود که تیم نمودار دایره ای صحیح را پس از اطلاعات غلط به همان گروه نشان داد. در این صورت معلوم شد که به طور شگفت انگیزی هر یک از افراد در پی انصراف از نظر قبلی خود هستند و دچار شک و دو دلی گشته اند. بسیار ناراحت کننده اس که اطلاعات غلط در جامعه بسیار قوی ظاهر شده اند.

بسیاری از افراد بیان داشتند که تغییرات آب و هوایی خیلی جدی نیست. البته می دانستند که در این خصوص بحث هایی وجود دارد ولی خیلی مطمئن نبودند که این بیانات می تواند قابل باور باشد. در واقع پیام های متضاد ان ها را دچار تنگنا می کرد.

زمانی که تیم این داده های اجماع را گرداوری می کرد، همزمان به تهیه دو نوع مختلف از واکسن روانی نیز مشغول بود.

اولین نوع که تلقیح عمومی نامیده می شد، یک بیانیه هشدار است که اینگونه بیان می دارد که برخی گروه های انگیزشی سیاسی از تاکتیک های گمراه کننده برای امتحان کردن مردم و متقاعد نمودن آن ها در بسیاری از اختلاف نظرها در میان دانشمندان استفاده می کنند.

نوع دوم پیشروی بیشتری داشته و اطلاعات غلط را جدا می کند و نشان می دهد که چگونه آن ها می توانند غلط باشند. به طور خاص، در مورد اطلاعات غلطی که در این گزارش عنوان شد، فقط یک درصد از افراد آن طومار را امضا کرده بودند . بنابراین این نوع دوم به تلقیح دقیق شناخته می شود.

در پایان که در تلقیح عمومی، دقت شرکت کنندگان در مورد توافق علمی ۶٫۵ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، با تلقیح دقیق این رقم به ۱۳ درصد می رسد.

این مطالعه نشان داد که تلقیح برای کمک به جلوگیری از گسترش اطلاعات غلط ازایه شده توسط آن ها مفید بوده است و به دقت در شناسایی علم می افزاید.

پیام تلقیح به همان اندازه که در تغییر نظرات جمهوری خواهان موثر بود می تواند در تغییر نظرات احزاب مستقل و دموکرات در جهت سازگاری با نتیجه گیری در مورد آب و هوا موثر واقع شود. اما آنچه قابل توجه است این است که به طور متوسط، هیچ اثری از عقب نشینی در پیام های تلقیح در میان گروه های مستعد در تغییرات آب و هوا دیده نمی شد و به نظر نمی رسید که آن ها به عقب نشینی از تئوری های توطئه گرانه خود تمایل داشته باشند.

با این حال، تیم معتقد است که هنوز امیدی به تغییر دیدگاه های افراد وجود دارد. چرا که همیشه مردم در برابر تغییر مقاوم هستند اما آنچه تیم در پی آن است تغییر در ذهن افراد حتی به مقدار خیلی کم است.

با این کشف محققان راهی برای جداسازی اطلاعات درست از نادرست توسط خود مردم فراهم شده است و برخی از مشکلات و اتهامات سیاسی با این یافته ها برطرف می گردند.

ارسال نظر