نور افشانی شفق قطبی در شب سال نو میلادی

ستاره شناسان یک سوراخ بزرگ در تاج خورشید مشاهده کردند که تا عمق اتمسفر مغناطیسی آن پیش می رود و نشان این است که احتمالا با تغییرات آب و هوای فضایی روبرو خواهیم بود.

نور افشانی شفق قطبی در شب سال نو میلادی

به گزارش کلیک ، نیازی نیست پناهگاه طوفانی خود را آماده کنید و پنجره ها را نیز تخته نزنید، این نوع طوفان تاثیرات کمی بر زمین داشته و درواقع می تواند باعث ایجاد شفق قطبی شود.

طبق گزارشات، رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا(SDO) یک منطقه تیره در تاج پایینی خورشید مشاهده کرده است. سوراخ های تاجی مرتبط با جریان های پر سرعت پلاسمای بسیار داغ است که از بخش داخلی خورشید بیرون می آیند و سپس به سمت فضا شتاب می گیرند. به دنبال آن میدان مغناطیسی که به تاج پایینی می‌رسد و به فضای بین سیاره ای جریان پیدا می‌کند.

همان طور که خورشید می چرخد، مانند یک آب پارش چرخشی باغ ها جریان های مغناطیسی را به سمت منظومه شمسی ارسال می‌کند، و این ذرات پر انرژی را به همراه بادهای سریع خورشیدی می‌فرستد. خورشید همچنین جریان های کند پلاسما(بادهای خورشیدی کند) را نیز می‌فرستد، که می تواند مانعی برای جریان های تند باشد. مناطقی که این دو جریان با هم برخورد می کنند به عنوان مناطق اثر متقابل چرخش مشترک(CIRs) شناخته شده و باعث "دسته شدن" پلاسما شده و جریان های متراکم پلاسما ایجاد می‌کنند.

سوراخ در تاج خورشید

SDO اتمسفر داغ خورشید را از طریق فیلترهای مختلفی مشاهده کرد که حساس به طول موج های مختلف نور هستند. هر طول موج نمایان گر دمای مختلف پلاسما بوده و در مشاهدات SDO به دنبال پلاسمایی درخشان در دمای ۲٫۲۵ میلیون درجه فارنهایت(۱٫۲۵ میلیون کلوین) هستند. در این طول موج، سوراخ تاجی قابل مشاهده است زیرا زمانی که تراکم پلاسما بسیار کم باشد، تاریک دیده می شود؛ مناطق روشن دارای تراکم پلاسما بوده و در خطوط میدان مغناطیسی با نام حلقه های تاج گیر افتاده اند.

به طور معمول ذرات بادهای خورشیدی در جریان های سریع که از سرواخ تاجی می آیند، چند روزی را از خورشید تا زمین در راه هستند، از این رو مشاهدات با کمک SDO می تواند اتفاقات برخورد CIR با زمین را پیش بینی کند. گرچه اگر خورشید یک رویداد انفجاری تر مانند زبانه های خورشیدی ایجاد کند ما باید انتظار تاثیرات چشمگیرتری را داشته باشیم.

زمانی که ذرات خورشیدی به میدان مغناطیسی قوی زمین برخورد می کنند، این ذرات باردار توسط مگنتوسفر منحرف شده و سمت مناطق قطبی سرازیر می شوند. هنگام برخورد طوفان خورشیدی این ذرات مانند باران بر اتمسفر زمین در عرض های جغرافیایی بالا برخورد کرده و گازهای اتمسفر را داغ می کنند. در این هنگان رویداد جادویی رخ می دهد. با برخورد پلاسما به اتمسفر، نور تولید می شود. این نور مانند شفق قابل مشاهده است. همان‌طور که در این سوراخ تاجی مشاهده می کنیم، می توان در شب سال نو انتظار فعالیت های شفق قطبی را داشته باشیم.

ارسال نظر