برای اولین بار لیزر موج آب توسط دانشمندان اختراع شد

لیزر موج آب زمینه را برای دانشمندان ایجاد می کند که به مطالعه برهم کنش نور و سیال در مقیاس کوچکتر از ضخامت موی انسان بپردازند.

برای اولین بار لیزر موج آب توسط دانشمندان اختراع شد

به گزارش کلیک ، دانشمندان اولین لیزر موج آب را ایجاد کردند که پرتو را به واسطه برهم کنش امواج نور و آب منتشر می کند و ممکن است در ابزارهای آزمایشگاهی ریز برای مطالعات بیولوژی سلول و آزمودن داروهای جدید در درمان مورد استفاده قرار گیرد.

روزی لیزر می توانست در سنسور های بسیار کوچک که امواج آب و نور و صدا با یکدیگر ترکیب می شدند مورد استفاده قرار گیرد. اکنون لیزر موج آب زمینه را برای دانشمندان ایجاد می کند که به مطالعه برهم کنش نور و سیال در مقیاس کوچکتر از ضخامت موی انسان بپردازند.

وقتی که الکترون های درون اتم ها توسط انرژی جذب شده از منبع خارجی تحریک می شوند، سبب می شود که آن ها پرتو را به شکل نور لیزر منتشر سازند و یک لیزر معمولی اینگونه ایجاد می شود.

محققان با راهنمایی پروفسور Tal Carmon برای اولین بار نشان دادند که نوسانات موج آب درون یک مایع اغلب می توانند پرتو لیزر ایجاد کنند. امکان ساختن یک لیزر به واسطه برهم کنش امواج آب با نور هنوز امتحان نشده است و عمدتا این به دلیل اختلاف بزرگ بین فرکانس پایین امواج آب روی سطح مایع و فرکانس بالای نوسانات امواج نور می باشد.

۵۲۴۶۰۷-drip-drop-of-water-wave-wet_new

این اختلاف فرکانس، بازده انتقال انرژی بین امواج نور و آب را که برای تولید انتشار لازم است، کاهش می دهد. محققان برای جبران این بازده پایین وسیله ای را ایجاد کردند، بدین صورت که یک فیبر نوری، نور را به یک قطره کوچک اکتان و آب می رساند.

امواج آب و امواج نور بارها از میان یکدیگر درون قطره کوچک عبور می کنند (تقریبا یک میلیون بار) و انرژیی تولید می کنند که به صورت انتشار لیزر موج آب خارج می شود.

محققان متذکر شدند که برهم کنش بین نور فیبر نوری و ارتعاشات ناچیز روی سطح قطره کوچک مانند پژواک عمل می کنند، برهم کنش امواج صوتی با سطحی که از آن عبور می کنند می تواند یک صدای قابل شنود را چندین بار ایجاد کند.

به منظور افزایش این اثر پژواک در دستگاه ها، محققان از مایعات شفاف و جاری برای تقویت برهم کنش های نور و قطره کوچک استفاده کردند. علاوه بر این، یک قطره کوچک یک میلیون بار نرم تر از موادی است که در تکنولوژی لیزر کنونی استفاده می شوند.

فشار لحظه ای اعمال شده توسط نور می تواند سبب تغییر شکل قطره کوچکی شود که یک میلیون بار بزرگتر از زمانی است که از یک وسیله اپتومکانیکی معمولی استفاده می شود و ممکن است کنترل بیشتری بر روی انتشار و قابلیت لیزر وجود داشته باشد.

ارسال نظر