آب مریخ تمام شد

مریخ هدف اولیه جستجوی زندگی در خارج از کره زمین است و آب مایع مهم ترین پیش نیاز برای حیات است. اما یک تیم بین المللی از محققین متوجه شدند که مریخ شدیدا خشک است و برای میلیون ها سال در همین وضعیت بوده است.

آب مریخ تمام شد

به گزارش کلیک، کریستین شرودر، مربی دانشگاه استرلینگ می گوید "شواهد نشان می دهند که بیش از سه میلیارد سال پیش مریخ مرطوب و قابل سکونت بوده است. با این حال تحقیقات اخیر تایید کرده اند که اکنون محیط آن شدیدا خشک است."

شرودر که با تیم علمی تحقیقات مریخی ناسا نیز همکاری می کند، در ادامه گفت "برای یافتن زندگی در مناطق مورد بررسی ما، باید در زیر سطح آن به جستجو پرداخت که از خشکی و تشعشعات به دور باشد."

این کشف که در مجله Nature Communications منتشر شد، بینش خوبی برای محیط فعلی مریخ فراهم می کند و نشان می دهد زندگی بر روی مریخ چقدر سخت خواهد بود.

با استفاده از داده های ماموریت Opportunity، محققین خوشه ای از شهاب سنگ ها را بررسی کردند. این محققین نرخ هوازدگی برای مریخ را محاسبه کردند تا ببینند دراین مکان چه مدت طول می کشد تا آهن تبدیل به زنگار شود.

این هوازدگی شیمیایی بستگی به حضور آب دارد. بر روی مریخ از ۱۰ تا ۱۰۰۰ برابر زمین زمان می برد تا زنگ آهن تشکیل شود.

سال گذشته نیز یک مطالعه منتشر شد که از داده‌های کاوشگر کنجکاوی در همان مکان استفاده کرده و نشان می داد که ممکن است آب شور در لایه های بالایی خاک در طول شب تشکیل شود.

ارسال نظر