گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه الکامپ 21

روز سوم نمایشگاه الکامپ 21 با توجه به پایان روز برفی مورد استقبال بیشتری توسط مخاطبان قرار گرفت. ما همچون روزهای قبل این نمایشگاه به پوشش تصویری این روز می پردازیم.می توانید عکس های دومین روز نمایشگاه الکامپ را در زیر ببینید:

گزارش تصویری روز سوم نمایشگاه الکامپ 21

می توانید عکس های دومین روز نمایشگاه الکامپ را در زیر ببینید:

IMG_8230

IMG_8238

IMG_8243

IMG_8252

IMG_8256

IMG_8257

IMG_8276

IMG_8282

IMG_8288

IMG_8289

IMG_8292

IMG_8293

IMG_8337

IMG_8350

IMG_8360

IMG_8366

IMG_8378

IMG_8385

IMG_8391

IMG_8393

IMG_8394

IMG_8397

ارسال نظر