ملاقات پنج سیاره باستانی پس از غروب آفتاب

از اواخر ژانویه تا آگوست(مرداد و شهریور) پس از غروب آفتاب، با چشم غیر مسلح می‌توانستید پنج سیاره را در آسمان مشاهده کنید.

ملاقات پنج سیاره باستانی پس از غروب آفتاب

به گزارش کلیک، عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل تنها سیاراتی در منظومه شمسی هستند که با چشم غیرمسلح به‌راحتی دیده می شوند. این آگوست، آن‌ها با یکدیگر یک خط تشکیل دادند که از پایین شمال غرب تا بالای شمال کشیده شده اند.

این سیارات در سراسر استرالیا به مدت یک ساعت پس از غروب آفتاب به وقت محلی دیده می شوند. زهره، مشتری، مریخ و زحل به اندازه کافی در هوای گرگ و میش درخشان دیده می شوند. عطارد در این میان کم نور ترین است و پیدا کردن آن کمی مشکل است. اما خیلی پس از غروب آفتاب به دنبال آنان نگردید. پس از حدود یک ساعت زهره و عطارد در افق ناپدید می شوند. هرچه زودتر به دنبال آنان بگردید، در نقطه بالاتری دیده خواهند شد.

علاوه بر این در ماه آگوست زهره به سمت مریخ می رود و شما می‌توانید دید بهتری داشته باشید. البته با داشتن یک منظره روشن و بدون مانع در شمال غرب، می‌توانید حرکت سیارات به سمت افق را نیز مشاهده کنید.

پنج سیاره باستانی

این پنج سیاره در دوران باستان مشاهده شده اند و ما امروزه خوش شانسیم که با کمک تلسکوپ های خانگی خود این سیارات منحصر به فرد را مشاهده می کنیم. زحل و حلقه هایش، مشتری و لکه هایش، سطح سرخ مریخ، فازهای زهره و آتش فشان های عطارد، هر کدام ویژگی های خاص این سیارات هستند.

در ماه ژانویه برای اولین بار پس از چند دهه، پنج سیاره در آسمان صبحدم قابل مشاهده بودند. اکنون وارد نوعی فصل پنج ستاره شده ایم.

راهنمای پنج سیاره

به منظومه شمسی مانند یک زمین دو و میدانی نگاه کنید که هر کدام از سیارات در مدار خود در حرکت هستند. هرچه به خورشید نزدیک تر باشند، سریع تر حرکت می‌کنند، بنابراین عطارد یک مدار را در ۸۸ روز تکمیل می کند در حالی که زحل قدم زنان در طی ۲۹ سال این مسیر را طی می کند.

در چند دهه اخیر، مشتری و زحل در مسیر مخالف مسابقه حرکت کرده اند اما اکنون وارد دوره ای شده ایم مشتری و زحل به یکدیگر رسیده اند. در نتیجه در چند سال آینده این شانس را خواهیم داشت که پنج سیاره را با هم ببینیم. این اتفاق زمانی می افتد که پنج سیاره به همراه زمین، همگی تقریبا در یک سمت قرار بگیرند.

ماه را نیز بررسی کنید

در اوایل ماه اگوست، ماه از کنار هر کدام از این سیارات عبور خواهد کرد. در چهارم آگوست یک هلال کمرنگ ماه درست بالای زهره دیده می شود. شب های بعدی هلال ماه به عطارد و مشتری نزدیک می شود. تا نهم آگوست ماه به ستاره اسپایکا، درخشان ترین ستاره در صورت فلکی سنبله نزدیک می شود. فاز ماه نیز تغییر خواهد کرد، یک چهارم ماه همچنان در بالای پنج سیاره خواهد بود.

توجه داشته باشید موقعیت سیارات در طول ماه متغیر است. مریخ و زحل از آغاز سال با هم بوده اند و تا آگوست نیز با یکدیگر خواهند بود.

ارسال نظر