بیماری نگاه تک شیئی و تغییر تصورات ما از نحوه عملکرد ذهن

نگاه تک شیئی نام یک بیماری خاص است که در آن بیمار می تواند در آن واحد تنها یک شیء را مشاهده کند. موردی خاص از این بیماری نادر، ممکن است دید ما را نسبت به نحوه‌ی عملکرد چشم تغییر بدهد.

بیماری نگاه تک شیئی و تغییر تصورات ما از نحوه عملکرد ذهن

به گزارش کلیک، بیماری simultanagnosia که یک مورد خاص از بیماری های مغزی به حساب می آید باعث می شود بیمار تنها بتواند یکی از اجسام مقابل خود را مشاهده کند. برای مثال در یک اتاق، فرد بیمار تنها می تواند یک ظرف، یک صندلی یا چراغ را ببینید و نمی تواند یک تصویر کامل از فضای اطراف را دریافت کند.

در این مورد خاص از بیماری simultanagnosia، فرد بیمار از یک بیماری مادر رنج نمی برد در نتیجه راه برای آزمایش های بیشتر باز شده است. کشفیات به دست آمده می تواند تصویر کلی ما را از پروسه تشکیل تصویر در ذهن انسان تغییر دهد.

در اولین آزمایش بر روی فرد بیمار، تصاویری در اختیار وی قرار گرفت تا نحوه مشاهده بیمار مورد آزمایش قرار گیرد. نکته جالب این بود که بیمار در هیچ‌کدام از آزمایش ها موفق نشد تصویری کامل از تصاویر نشان داده شده را توصیف کند. به نظر می رسد ذهن بیمار به صورت انتخابی قسمتی از اطلاعات را حذف کرده باشد.

در آزمایش دوم تعدادی از کلمات در رنگ های مختلف به بیمار نشان داده شد اما تفاوتی که در این آزمایش مشاهده می شد این بود که کلمات ارائه شده به صورت یک گروه، حروفی دیگر را شکل می دادند. قابل پیش‌بینی بود که بیمار تنها توانست کلمات کوچک‌تر را مشاهده کند اما به طرز باور نکردنی ذهن بیمار رنگ حروف بزرگ‌تر را دریافت کرد.

آیا ذهن، رنگ حروفی را ذخیره کرده است که هیچ‌گاه ندیده؟ آیا ذهن این عملیات عجیب را برای دیگر حواس پنج‌گانه انسان تکرار می کند؟ برای مثال ممکن است ذهن ما صداهای شنیده شده را نیز پالایش کند؟

اینکه این بیمار در زندگی روزمره از مشکلاتی حاد تر رنج نمی برد نشان دهنده این است که ذهن انسان به طور کلی فعالیتی عظیم تر از آنچه تاکنون تصور می شد را به عهده دارد. شاید سال‌ها و آزمایش های زیادی پیش رو باشد تا بتوان سرانجام به نحوه عملکرد ذهن انسان پی برد.

ارسال نظر