ستاره شناسان هنوز همزاد زمین را ندیده اند

پروکسیما بی، نزدیک‌ترین سیاره به منظومه خورشیدی  ما که سنگی، در اندازه زمین و احتمالا قابل سکونت است اخیرا کشف‌شده اما نکته خنده‌دار اینجاست که هنوز کسی واقعا این سیاره را ندیده است.

ستاره شناسان هنوز همزاد زمین را ندیده اند

به گزارش کلیک، ستاره شناسان به این دلیل پی به وجود این سیاره برده‌اند زیرا شاهد کشش گرانشی آن ستاره کوتوله سرخ واقع در مدار آن با نام پروکسیما قنطورس بوده‌اند. اما هیچ تلسکوپی در فضا و یا روی زمین نتوانسته مستقیما از پروکسیما بی تصویری بگیرد. این سیاره در فاصله ۴٫۲ سال نوری از ما قرار دارد. سال آن تنها ۱۱٫۲ روز طول می‌کشد. بااین‌حال برای پرسیدن یک سوال در مورد این جهان خیالی که دانشمندان آن را "زمینی در همسایگی" می‌نامند، نیازی به‌عکس نیست: آیا این سیاره اتمسفر دارد و یا هوایی وجود ندارد، مثل ماه زمین بی‌حاصلی دارد؟

دو محقق در هاروارد بر این باورند که تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا(JWST) که برنامه‌ریزی‌شده در ۲۰۱۸ پرتاب شود، می‌تواند با نمونه‌برداری از نور ستاره آن منظومه این کار را انجام دهد. یکی از این محققین گفت "با نوری که ما کشف کردیم، می‌تواند فهمید آنجا یک سرزمین سنگی و لخت است یا خیر. اگر این‌طور نباشد، ممکن است اتمسفر داشته باشد و شاید اقیانوس نیز وجود داشته باشد که برای زندگی موردنیاز است.

شکل احتمالی پروکسیما بی

چگونه می‌توان در جو پروکسیما بی نفس کشید؟

پروکسیما بی در مدار پروکسیما قنطورس در فاصله قابل سکونت گلدیلاک قرار دارد. فاصله گلدیلاک فاصله‌ای است که در آن آب مایع می‌ماند.

بااین‌حال فاصله نزدیک آن به ستاره یعنی تقریبا ۱۷ برابر بیشتر از فاصله زمین تا ماه باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده است. ستاره شناسان فکر می‌کنند مانند ماه که قفل‌شده و تنها یک‌طرف آن رو به زمین است، پروکسیما بی نیز همیشه یک‌طرف آن رو به خورشید است. یک‌طرف دائما غرق در نور و طرف دیگر تاریکی بی‌پایان.

اگر پروکسیما بی اتمسفر داشته باشد نه‌تنها گرما را از طرف روز به‌طرف شب منتقل نمی‌کند بلکه از بخار شدن آب در فضا نیز جلوگیری می‌کند.

این محقق گفت "ما اساس از خودمان می‌پرسیم یک سیاره زمین مانند قفل‌شده نزدیک پروکسیما قنطورس چگونه ممکن است باشد؟ ابرها، باد و آب پاسخ به این سوال را پیچیده می‌کنند. در روی زمین حداقل یک‌سوم گرما توسط اقیانوس و اتمسفر توزیع می‌شود."

وی بر این باور است برای فهمیدن در مورد اتمسفر می‌توان از امواج مادون‌قرمز استفاده کرد زیرا همان رنگ گرما است. زمانی که یک سیاره سنگی توسط یک ستاره گرم می‌شود، نور خورشید را جذب کرده و آن را به‌صورت امواج مادون‌قرمز بازتاب می‌کند. بااین‌حال سیارات سنگی نوع متفاوتی از نور مادون‌قرمز را نسبت به ستارگانی مانند پروکسیما قنطورس منتشر می‌کنند.

برحسب اتفاق تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا برای مشاهده نور مادون‌قرمز طراحی‌شده است. بنابراین نیازی نیست این تلسکوپ سیاره را غرق در نور پیدا کند. کافی است طول‌موج خاصی از نور مادون‌قرمز را شکار کند.

این دو دانشمند میگویند "ما سال‌های زیادی را صرف بررسی اتمسفر دنیای خودمان کرده‌ایم. و اکنون در حال مطالعه دنیایی بیگانه هستیم اما ایده‌های اولیه خوب به نظر می‌رسند.

ارسال نظر