مشخص شدن شخصیت افراد از انتخاب گوشی آنها

گوشی هوشمند شما چه جنبه هایی از شخصیت شما را نشان می دهد؟ طبق یک تحقیق دانشگاهی، در واقع گوشی هوشمند می تواند مسائل متعددی را آشکار کند.

مشخص شدن شخصیت افراد از انتخاب گوشی آنها

به گزارش کلیک، پژوهشگران دانشگاه لینکولن پی بردند افرادی که گوشی های دارای سیستم عامل اندوروید گوگل را خریداری می کنند صادق تر و متواضع تر از دارندگان آیفون محسوب می شوند.
هِدِر شاو، از دانشکده روانشناسی دانشگاه لینکولن و همکاران او دو تحقیق در بین کاربران گوشی های آیفون و اندروید انجام دادند.
در تحقیق اول از ۲۴۰ شرکت کننده درخواست شد تا پرسشنامه ای را درباره خصوصیات مرتبط با کاربران هر کدام از این برندهای گوشی تکمیل کنند.
در این تحقیق مشخص شد که شرکت کنندگان در این تحقیق کاربران اندروید را دارای میزان صداقت و تواضع بیشتری می پندارند و همچنین آنها مهربان تر، رو راست تر و درون گرا تر از کاربران آیفون تصور می شوند.

در تحقیق دوم با استفاده از یک پرسشنامه دیگر، از سنجش رفتارهای غالب در مقابل ویژگی های شخصیتی بیش از ۵۰۰ کاربر استفاده شد.
کاربران اندروید صادق تر و متواضع تر تشخیص داده شدند، اما درباره رفتارهای غالب شخصیتی مورد نظر دیگر نتیجه گیری مشخصی حاصل نشد.
خانم شاو می گوید: " این تحقیق بینش و درک جدیدی نسبت به تفاوت های شخصیتی کاربران انواع مختلف گوشی های هوشمند ایجاد می کند. انتخاب گوشی هوشمند ابتدایی ترین مرحله شخصیت مرتبط با گوشی هوشمند کاربر است که حتی می تواند چیزهای زیادی درباره او به ما ارائه کند. پژوهش آینده ما را تصور کنید که می تواند درباره میزان ارتباط ویژگی های شخصیتی با نرم افزارهای دانلود شده افراد باشد. گوشی های هوشمند به تدریج به یک نسخه دیجیتال کوچک از افراد تبدیل می شوند و بسیاری از ما دوست نداریم دیگران از گوشی ما استفاده کنند زیرا مسائل زیادی را درباره ما آشکار خواهد کرد. "

ارسال نظر