راه حل جدیدی برای مراقبت از پوست

نور خورشید در کنار فوایدی که برای پوست و بدن دارد، همواره آسیب های زیادی هم به پوست وارد می کند. محققان انگلیسی ماده ای ساختند که پوست انسان را در مقابل نور خورشید کاملا ایمن نگه می دارد.

راه حل جدیدی برای مراقبت از پوست

به گزارش کلیک، کرم های ضد آفتاب قدیمی مانع از برخورد و رسیدن اشعه های فرابنفش به پوست می شدند. اما محققان به تازگی ترکیبی را ساخته اند که کاری فرا تر از کرم های ضد آفتاب قدیمی انجام می دهد و از سلول های داخلی پوست شما در برابر نور خورشید محافظت می کند. با محافظت از سلول های درونی پوست در برابر اشعه فرا بنفش می توان از سرطان پوست جلو گیری کرد. اگر بدن انسان به طور مدام در معرض اشعه فرا بنفش قرار بگیرد، این اشعه به تدریج به سلول های پوستی آسیب می رساند و باعث سرطان می شود.

اشعه فرا بنفش که از خورشید منتشر می شود باعث فعال شدن سریع اکسیژن موجود در سلول های پوست می شود که این عمل باعث آسیب رساندن به DNA، غشا سلولی و پروتئین موجو در پوست می شود. همچنین این اشعه باعث از بین رفتن آهن موجود در سلول های میتوکندری می شود و نتیجه آن از بین رفتن انرژِی موجود در پوست است که به ریشه پوست آسیب های جدی وارد می کند. به بیان دیگر، اشعه فرا بنفش باعث خراب شدن پوست و پس از آن سرطان می شود.

از عوارض دیگر این اشعه می توان به چروک و خشک شدن پوست و پیری زود تر از موعد پوست اشاره کرد، پس به صورت مستقیم و برای مدت زمان زیادی در معرض نور خورشید قرار نگیرید.

برای مقابله با این مشکل، گروهی از محققان انگلیسی موفق به تولید ترکیبی شدند که مانع از آزاد شدن بیش از حد انرژی می شود و از سرطان و سایر عوارض اشعه فرا بنفش جلوگیری می کند.

این ماده جدید در حال حاضر برای مقابله با اشعه فرا بنفش نوع A ساخته شده و محققان باید فکری برای اشعه فرا بنفش نوع B هم باشند که باعث سرطان می شود.

گام بعدی مخققان تبدیل این ماده به اسپری و کرم برای محافظت در برابر اشعه فرا بنفش نوع B است. نتایج اولیه این ماده امیدوار کننده بوده و چندیدن بار در آزمایشگاه ها امتحان شده و در سه الی چهار سال آینده جایگیزین کرم های ضد آفتاب قدیمی خواد شد.

البته این را هم باید بدانیم که کرم های ضد آفتاب کنونی خیلی بد هم نیستند، اما قابلیت بهتر شدن دارند.

ارسال نظر