تاثیر شگفت انگیز امواج مغزی در سرعت یادگیری زبان دوم

محققان برای نخستین بار نشان دادند که چگونه آزمایش الگوی امواج مغزی می تواند سرعت یادگیری زبان دوم را در یک فرد بزرگسال مشخص کند. 

تاثیر شگفت انگیز امواج مغزی در سرعت یادگیری زبان دوم

به گزارش کلیک، محققان دانشگاه واشنگتن سیاتل در مجله Brain and Language توضیح دادند که چگونه ارزیابی پنج دقیقه ای فعالیت مغز در حالت استراحت، تفاوت ۶۰ درصدی بین دانشجویان در یادگیری زبان دوم را نشان می دهد.
شرکت کنندگان ۱۹ نفر بین سنین ۳۱-۱۸ سال بودند که هیچ تجربه ای از یادگیری زبان فرانسه نداشتند. این افراد به مدت ۵۶ روز هفته ای دو بار هر بار به مدت ۳۰ دقیقه برای یادگیری زبان فرانسه به روش واقعیت مجازی همه جانبه به آزمایشگاه مراجعه می کردند.
پیش از آغاز آموزش از شرکت کنندگان درخواست شد تا بنشینند و چشمان خود را ببندند و سپس هدست های الکتروانسفالوگرام (EEG) را به چشم بزنند.

الکتروانسفالوگرام الگوی طبیعی عملکرد مغز را با امواج آلفا، بتا، گاما و تتا ارزیابی می کند.الگوی به دست آمده قابلیت مغز در یادگیری زبان دوم را برآورد می کند. الگوی EEG در پیشگویی توانایی مغز در یادگیری زبان دوم موثر است.
محققین، امواج مغزی پیش از یادگیری زبان را با مقیاس های متفاوت یادگیری زبان حین و پس از آموزش مقایسه کردند.
در مراحل مختلف دانشجویان آزمونک هایی را انجام دادند و در صورت کسب حداقل نمره در آزمون وارد مرحله بعد شدند. همچنین با بررسی نمرات آزمون ها محققین به سرعت و پیشرفت شرکت کنندگان در یادگیری پی بردند.

در پایان هشت هفته، آزمون مهارت از دانشجویان به منظور ارزیابی تعداد درس هایی که تکمیل کرده اند گرفت می شد.
نتایج حاکی از آن بود که گرچه سریعترین دانشجو، دو برابر کندترین دانشجو در یادگیری پیش می رفت اما در انتها نمره مهارت در هردو یکسان بود.
با این حال در مقایسه امواج مغزی پیش از یادگیری و مقیاس ها و نتایج آزمون گرفته شده در طول و پایان هشت هفته، به ارتباطات جالب توجهی دست یافتند.
برای مثال امواج بالاتر بتا و گاما و پایین تر دلتا و تتا بیانگر سرعت بالاتر یادگیری زبان دوم بود.
این یافته در کنار دیگر نتایج به دست آمده از مطالعه منجر شد تا پروفسور Chantel Prat سرپرست تیم پژوهشی و همکاران به این نتیجه برسند که:
ویژگی های مغز هر فرد در حالت استراحت گویای تفاوت ۶۰ درصدی در یادگیری زبان دوم است. آن ها همچنین بیان کردند که مطالعه آنها اولین بررسی صورت گرفته است که از EEG برای بررسی عملکرد مغزی در استراحت و در پی آن بررسی میزان یادگیری زبان دوم می باشد.
اوایل سال جاری، یک تیم از دانشگاه مک گیل در مونترال کانادا نشان داد که چگونه تفاوت های موجود در ارتباطات مغزی در حالت استراحت گویای چگونگی یادگیری زبان دوم می باشد. در این پروژه تحقیقاتی از تصویربرداری رزونانس مغناطیس عملکردی (fMRI) که تکنولوژی گران تری است استفاده شد.
آموزش با نورو فیدبک
بنابراین آیا این یافته ها به این معنی است که کسانی که سرعت یادگیری پایین تری دارند نباید زبان دوم را یاد بگیرند؟ پروفسور Prat پاسخ می دهد که به دو دلیل هرگز چنین نیست:
اول اینکه امواج مغزی تنها گویای ۶۰ تفاوت ها در یادگیری هستند و همچنان سهم بزرگی از عوامل دیگر مثل انگیزه یادگیری زبان باقی است.
وی همچنین افزود که با استفاده از تکنیک های جدیدی همچون نوروفیدبک می توان امواج مغزی را تغییر و توانایی های یادگیری و دیگر مهارت را افزایش داد.

در حال حاضر او و همکارانش به تحقیقی در همین رابطه و پیداکردن قسمت های عملکردی مغز در یادگیری بهتر هستند. او گفت تیم تحقیقاتی وی در تلاش است تا با به کارگیری یافته های حاضر و استفاده از نوروفیدبک به تقویت عملکرد افراد در یادگیری بپردازد.
پروفسور Chantel Prat: با مطالعه تفاوت های فردی در مغز محدودیت های کلیدی در یادگیری و پردازش اطلاعات را یافتیم و امید است تا راه هایی برای بهبود یادگیری زبان و در نهایت تمام جنبه های یادگیری بیابیم.
ایده پژوهش این است که افراد مشتاق به یادگیری زبان دوم که الگوی امواج مغزی مطلوبی برای یادگیری ندارند، شاید بتوانند با کمک نوروفیدبک الگوها را تغییر داده و یادگیری را سرعت ببخشند.

آموزش زبان واقعیت مجازی همه جانبه
برنامه آموزش زبان واقعیت مجازی همه جانبه که در مطالعه مورد استفاده قرار گرفته، زبان عملکردی و سیستم آموزش فرهنگی نیز نامیده می شود. بودجه آن و همچنین هزینه های کل طرح را دفتر تحقیقات نیروی دریایی ایالت متحده آمریکا (OLCTS) تامین کرده است.
هدف OLCTS کسب مهارت کارمندان و سربازان خود در زبانهای خارجی با بیست ساعت آموزش است. OLCTS با این پیشتازی می کند که بتواند با ۲۰ ساعت آموزش، زبان خارجی را در زنان و مردان به حد اعلی برساند. برنامه خود آموز، فرد را از طریق صحنه های داستانی که در آنها با بازیگران مختلف در زبان جدید ارتباط برقرار می کند هدایت می کند. قابلیت تشخیص صدا نیز امکان اصلاح تلفظ را فراهم میکند.
منبع:msn

ارسال نظر