ارائه بسته‌های اقتصادی مکالمه بین‌الملل توسط همراه اول

همراه اول برای نخستین بار بسته‌های ویژه اقتصادی مکالمه بین‌الملل را برای مقاصد عراق، ترکیه، قطر، امارات، آمریکا و کانادا ارائه کرد.

ارائه بسته‌های اقتصادی مکالمه بین‌الملل توسط همراه اول

بسته‌های اقتصادی مکالمه بین‌الملل (تماس از ایران با دو صفر) به تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول این فرصت را می‌دهد تا از داخل کشور با شماره‌های ثابت و موبایل کشورهای عراق، امارات، قطر، ترکیه، آمریکا و کانادا با قیمت ترجیحی تماس برقرار کنند. مشترکان برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه مکالمات و پیامک بین‌الملل در سایت همراه اول به نشانی https://mci.ir/international-call#buyPackage مراجعه کنند.

ارسال نظر