شهرهای قرمز کرونایی کشور افزایش یافت | ۵۵ شهر بسیار پر خطر

در جدیدترین آمار کرونا وزارت بهداشت، تعداد ۲۱ شهر دیگر هم به وضعیت قرمز درآمده و تعداد شهرهای قرمز کرونایی در کشور به ۵۵ شهر رسیده است.

شهرهای قرمز کرونایی کشور افزایش یافت | ۵۵ شهر بسیار پر خطر

به گزارش کلیک به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام وزارت بهداشت در آخرین به‌روز‌رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی در کشور از ۳۴ به ۵۵ افزایش یافت. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۶۹ به ۸۴ شهر افزایش یافته است.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۹۱ به ۲۷۴ شهر و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۵۴ به ۳۵ شهر کاهش یافت.

بر این اساس در حال حاضر ۵۵ شهر در وضعیت قرمز، ۸۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۷۴ شهر در وضعیت زرد و ۳۵ شهر در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

شهرهای قرمز کرونایی

شهرهای نارنجی کشور

شهرهای زرد ایران

شهرهای آبی

با این وجود معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد احتمال بروز موج سهمگین کرونا در اردیبهشت بعید است و شاید در اردیبهشت‌ افزایش مختصر کرونا اتفاق بیفتد .

ارسال نظر