اعلام نرخ تورم ۴۰.۲ درصدی برای سال ۱۴۰۰ | افزایش تورم نسبت به سال ۹۹

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در طول سال ١٤٠٠ از ٤٩.٥ درصد در ابتدای سال به عدد ٣٤.٧ درصد در اسفندماه همین سال کاهش یافته است.

اعلام نرخ تورم ۴۰.۲ درصدی برای سال ۱۴۰۰ | افزایش تورم نسبت به سال ۹۹

کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در ۱۴۰۰

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در طول سال ١٤٠٠ از ٤٩.٥ درصد در ابتدای سال به عدد ٣٤.٧ درصد در اسفندماه همین سال کاهش یافته است.

روند افزایشی نرخ تورم در سال ١٤٠٠

در سال ١٤٠٠ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد ٣٥٤.١، ٣٥٠.٢ و ٣٧٦.٢ را نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور ٤٠.٢ درصد، مناطق شهری ٣٩.٧ درصد و مناطق روستایی ٤٢.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش نرخ تورم نسبت به سال گذشته برای کل کشور ٣.٨ واحد درصد، برای مناطق شهری ٣.٥ و برای مناطق روستایی ٥.١ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ١٤٠٠ برای کل کشور ٥١.٥ درصد، مناطق شهری ٥٢.١ درصد و مناطق روستایی ٤٩.٤ درصد بوده است.

نرخ تورم «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١٢.٥، ١٣.٤ و ٩.٥ واحد درصد افزایش یافته است.

تورم ۱۴۰۰

نرخ تورم گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در سال ١٤٠٠ برای کل کشور ٣٤.٦ درصد، مناطق شهری ٣٤.٢ درصد و مناطق روستایی ٣٧.٢ درصد بوده است.

نرخ تورم «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری به ترتیب ٠.٦و ٠.٩ واحد درصد کاهش و در مناطق روستایی ١.٤ واحد درصد افزایش یافته است.

بیشترین نرخ تورم ماهانه ۱۴۰۰ مربوط به کدام ماه‌هاست؟

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در سال ١٤٠٠ مربوط به ماه‌های شهریور (٣, ٩ درصد)، مهر (٣.٧ درصد) و تیر (٣.٥ درصد) و کمترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به ماه‌های اردیبهشت (٠.٧ درصد)، اسفند (١.٣ درصد) و آذر (١.٧ درصد) است.

متوسط نرخ تورم ماهانه در این سال برای شاخص کل و گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٢.٥ درصد، ٢.٩ درصد و ٢.٣ درصد است.

بررسی سری زمانی تورم سالانه در سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد نرخ تورم تا شهریور ماه روند افزایشی داشته و سپس تا پایان سال روند کاهشی به خود گرفته است، با این وجود نرخ تورم در اسفند ماه سال ١٤٠٠ بالاتر از فروردین ماه همین سال قرار گرفته است.

نرخ تورم کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای

نرخ تورم کل کشور در سال ١٤٠٠ برابر ٤٠.٢ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٢.٨ درصد برای دهک اول تا ٣٩.٢ درصد برای دهک نهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥١.٨ درصد برای دهک‌های اول و نهم تا ٥١.٤ درصد برای دهک‌های سوم، چهارم و ششم است.

همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٣.٠ درصد برای دهک ششم تا ٣٦.٣ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی در بین دهک‌های مختلف هزینه‌ای در سال ١٤٠٠ به ٣.٦ درصد رسید که نسبت به سال قبل (٨.٩ درصد) ٥.٣ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص قیمت سال 1400

کمترین و بیشترین نرخ تورم به تفکیک استان

در سال ١٤٠٠ بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ٤٨.٢ درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان همدان با ٣٦.٣ درصد است.

شکاف نرخ تورم بین استان‌های مختلف در سال ١٤٠٠، ١١.٩ درصد است که نسبت به سال قبل ٥.١ واحد درصد افزایش یافته است.

تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور

بیشترین افزایش متوسط قیمت اقلام خوراکی در سال ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩ مربوط به اقلام هلو، خربزه، هویج فرنگی، هندوانه، نخود، نوشابه گازدار، ماهی قزل آلا و سیب زمینی است.

بیشتر بخوانید: برنج ایرانی و سیب‌زمینی، صدرنشین افزایش قیمت در آغاز بهمن

جالب است بدانید در پایان سال ۱۴۰۰ شاخص فلاکت در ایران به بالاترین حد رسید ه و رکورد زده است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی در اسفندماه سال ۱۴۰۰ ، افزایش ۵۰ درصدی تورم اجاره مسکن در کشور را شاهد بوده‌ایم.

منبع: مهر

ارسال نظر